Kultur er brobygger på stram line

Kultursektoren blir et viktig virkemiddel i satsingen på byutviklingen, arbeid for barn og unge samt for å møte framtidens helseutfordringer i Ullensaker.

Under en bydebatt i regi av Ullensaker kommune og innleide Rodeo Arkitekter, så ble det framsatt påstander om at kulturen i Ullensaker stort sett er revyer og trubadurer for oss landsens mennesker som ikke er i stand til å konsumere eller fordøye så mye mer enn det. Virkeligheten oppleves av mange å være annerledes:

Virkeligheten synes å være annerledes

LES OM RODEO ARKITEKTER: Skal sette byutviklingen i system

 1. Ullensaker kulturhus har drøyt 150 forestillinger i året, og de siste årene er det løst 40.000 billetter til forestillinger, teater, konserter og annet
 2. Ullensaker kino lukter på rekordtall i år. Rekorden er fra 2016, med 145.887 løste billetter
 3. Klubbscenen i Kulturbanken Kreti & Pleti har holdt jevnt trykk gjennom 2018, med drøyt 80 konserter og arrangementer
 4. Nyvinningen Fats D (pianobaren), Jessheim kirke og Herredshuset har jevnlig arrangementer
 5. Ullensaker bibliotek har tatt jobben med å være et sted for debatter og andre kulturelle arrangementer
 6. Jessheimdagene (og byfestivalen i juni) samler horder av nye og gamle innbyggere i Ullensaker i august hvert år

LES: Med harehjerte under en bymaraton

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Sier rådmannen

LES: Rom for å velge politisk klokt

Om kultursektoren skriver rådmann Rune Hallingstad følgende i sitt forslag til budsjett:

Det er et mål å gjøre bybildet mer levende…

Rådmann Rune Hallingstad

 • Kulturarrangementer og aktiviteter er viktige elementer i en attraktiv kulturkommune.
 • Satsingen på ungdomsaktiviteter iverksatt fra 2018 skal videreføres med noen arrangementer av høy kvalitet
 • Det er et mål å gjøre bybildet mer levende og attraktivt samt å markedsføre viktige kulturarrangementer enda bedre
 • Det skal jobbes med kunst i offentlig rom (selv om politikerne satte bremsene på for skulptur i Romsaasparken og på Nordbytjernet)
 • Det skal jobbes videre med å utvikle de større arrangementene og kulturukene Ullensaker allerede har
 • I 2019 blir det fokusert på hvordan Ullensaker kan bli bedre på å utnytte de kulturarenaene vi allerede har

Satser på dette

Hva skal Ullensaker kommune satse på i året som kommer? Dette:

LES: I 2019 blir det Musikkfest i Jessheims gater

 • Utløse kulturaktivitet som gir synergieffekter herunder god folkehelse, gjennom samarbeid med andre aktører fra frivillig, privat og offentlig sektor
 • Oppfølging av kommunedelplan for kultur og kommunedelplan for kulturminner
 • Mulighetsstudie for rådhuset/kulturhuset
 • Løse behov for kulturarenaer i skolekretser og tettsteder ved bedre bruk av eksisterende bygningsmasse
 • Fortsatt arbeid med kunst i offentlig rom
 • Kulturuke for ungdom, musikkfest, samt utvikle nye kulturarrangementer i et by-og tettstedsutviklingsperspektiv
 • Videreutvikle biblioteket som litteraturhus, kultur- og læringsarena

Tett samarbeid med lokalt næringsliv

 • Strategisk samarbeid for å utvikle teatermiljøet i Ullensaker og Gardermoregionen til et kulturfyrtårn
 • Tett samarbeid med lokalt næringsliv
 • Utarbeide og vedta en frivillighetspolitikk (strategidokument)
 • Utnytte kulturminner på en positiv og bærekraftig måte som ressurser for by- og tettstedsutvikling
 • Fortsatt arbeid med formidling av kulturminner, herunder videreutvikling av Ullensaker museum, Raknehaugen og kulturmiljøet på Trandum

Stramt kulturår

Et stramt budsjett for oss

Kultursjef Jon Henrik Solhei

I kroner og øre blir det ikke store forskjeller sammenlignet med 2018. men endringene er som følger – og det er for å finne penger til lovpålagt fritidskontaktordning:

 • Nærmiljøtiltak reduseres med 280.000 kroner
 • Ungdomsarrangementer reduseres med 100.000 kroner
 • Tilskudd til lag og foreninger kuttes med 70.000 kroner
 • Stipend til unge lovende utøvere 50.000 kroner
 • Biblioteket som litteraturhus reduseres med 50.000 kroner
 • Fritidskontaktordningen økes 550.000 kroner

Av investeringer ligger følgende inne i budsjettet:

Oppgradert lyd i kinosalene (400.000 kroner), og kunst i offentlig rom (kr 1 million kroner).

– Dette er et stramt budsjett også for kulturenheten. Virkemidlene blir naturligvis noen færre i 2019, sier kultursjef Jon Henrik Solhei.

– Men Ullensaker skal fremdeles ha et rikt kulturliv fremover. Det er viktig for kommunen og byens identitet og attraktivitet, for innbyggernes trivsel og helse og barn og unges oppvekstsvilkår.

Budsjettet for 2019 vedtas i kommunestyret i midten av desember. Før det skal hovedutvalgene og formannskapet behandle budsjettet.