Har du en visjon for Jessheim i ermet?

BAKGRUNN

Ullensaker og Jessheim får etter alle solemerker ny visjon og – kanskje – nytt slagord å navigere etter. Snart kommer det forslag på bordet.

Dagen visjon for Ullensaker lyder: Vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Rådmann Rune Hallingstad skrev i sin perspektivmelding i mai at den snart 10 år gamle visjonen er naturlig å ta opp til diskusjon. Og rådmannen spør:

– Visjonen peker i sin helhet i retning av vekst og ikke i retning av kvalitet. Bør visjonen ta opp i seg kvalitetsdimensjonen? 

JS natt juni artikkel

Og videre:

“Visjonen peker ifølge administrasjonen i stor grad ut av kommunen –  mot å tiltrekke oss nye innbyggere og næringsliv. Bør vi i større grad peke på egne innbyggere og næringsliv i visjonsformuleringen, altså på opplevelsen av å tilhøre og bo i Ullensaker kommune?”

Innleide visjonærer

SOMMERTIDER: Rodeo Arkitekter har siden i sommer jobbet med å kartlegge Jessheim som sted og potensialet for byen. Og det kommer trolig forslag til visjon fra byrået. 

LES: Det er folk som fargelegger byen

Byrået Rodeo Arkitekter er innleid for å komme på sporet av en ny visjon for Jessheim og Ullensaker. En sluttrapport er ventet å lande på rådmannens skrivepult før jul. I mellomtiden har Jessheimpuls siktet seg inn på hva slags visjon og slagord andre norske byer har valgt.

En visjon tar gjerne opp i seg:

 • En visjon er ment å gi tro på framtiden i form av å motivere og bidra til å øke ambisjonsnivået
 • En visjon skal gi oss noe å strekke oss etter
 • En visjon skal gjerne være en ønskesituasjon
 • En visjon er ikke det samme som et slagord
 • En visjon bygger videre på en identitet og framhever særegenheten til et sted
 • En visjon skal vekke følelser for “oss”

BYVÅPEN: I Halden har de slagordet “Gud med oss” i kommunevåpen og på kumlokkene sine. 

Det knytter seg spenning – og helt sikkert en viss skepsis – til den visjonen Rodeo Arkitekter er hyret inn for å sette Ullensaker på sporet av. Fredrikstad valgte i 2017 å ikke følge opp det sporet av en visjon Rodeo Arkitekter landet på, til en prislapp på drøyt 330.000 kroner, ifølge Fredrikstad Blad:

Elvebyen Fredrikstad: Kreativ, raus og ille vakker.

Fredrikstad har isteden kommet opp med sin egen visjon (som tar opp i seg et slagord): Fredrikstad – den lille verdensbyen.

Argumentet er at Fredrikstad må ta vare på det lille (som i nærheten og rausheten) og verdensby (som i utadvendt, urban og mangfoldig med internasjonal kontakt). Verdensbyen spiller også på Fredrikstad sin historie som havneby der skuter fra hele verden har kommet til og reist fra igjen.

Andre byers visjoner

FRAMOVERLENT: Helsingborg har synliggjort sin visjon/slagord slik.

Jessheimpuls ble tidligere i høst utfordret av Østlandssendingen på hva som kan sies om Jessheim som et motsvar til gamle myter og fordommer. I den regntunge morgenen skjøt vi fra hofta og sa: Stopp på Jessheim og bli overraska! Ingen visjon eller slagord, men bedre enn “tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig”?

HØR: Østlandssendingen sin sending fra Jessheim

Her er andre byers visjoner og slagord, som forhåpentlig kan sette våre tanker og kreativitet i rett modus med tanke på det som kommer her hos oss:

 1. Drammen – bærekraftig byvekst med høy kompetanse og høy livskvalitet samt Drammen – større, smartere og sunnere (samt Drammen works)
 2. Lillestrøm – tett på verden samt Lillestrøm – den kortreiste byen
 3. Halden – forberedt for omstilling samt slagordet (som står i kommunevåpenet ) Gud med oss.
 4. Bodø – midt i smørøyet
 5. Stavanger – sammen for en levende by
 6. Hamar – innlandets urbane hjerte
 7. Kongsvinger – sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger
 8. Trondheim – vi skaper historie
 9. Sarpsborg – der barn og unge lykkes
 10. Fredrikstad – byen der det årnær sæ gjennom kunnskap, kultur og klima samt Fredrikstad – den lille verdensbyen
 11. Aremark – midt i naturen
 12. Bamble – stadig bedre
 13. Elverum har hjerterom
 14. Gausdal – offensiv og spennende
 15. Moss: Ja vi elsker Moss
 16. Molde – stikker seg ut
 17. Grimstad – med viten og vilje
 18. Bergen – kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
 19. Strømstad – havet i sentrum og livet i fokus
 20. Helsingborg – staden for dig som vill något

STRØMSTAD: Svenske Strømstad fokuserer på mer enn Systembolaget og billig bacon.

Plansjef Åge Vebostad i Ullensaker kommune sier det ikke er lagt et konkret løp for å jakten på ny visjon. Det eneste administrasjonen har sagt er at visjonen tas opp til vurdering. Men vi våger påstanden om at debatten garantert vil komme.

PS! Noen bruker humor i sitt slagord og visjon. Lurer du på hva slagordet til Oslo bispedømme er? Mer himmel på jord.