Espelund dropper politikken

Harald Espelund er ferdig med politikk i Ullensaker. Han har tenkt ferdig.

Kollega Eidsvoll Ullensaker Blad skriver at Harald Espelund ikke stiller som toppkandidat – og at det er lite trolig at han stiller på Fremskrittspartiets liste i det kommende valget – og med det senker det seg en viss ro over partiet.

– For lokallaget generelt, og kommunestyregruppa har det selvsagt vært en usikkerhet hengende over oss, hvorvidt Espelund skulle komme og utfordre sittende ordfører eller ikke, sier Ståle Lien Hansen.

– Det har skapt rom for diskusjoner internt, som kanskje har vært sunt å få løftet på bordet uansett. Men samtidig er det viktig når han nå har tatt valget om ikke å stille som ordførerkandidat. Nå blir det viktig at vi som gruppe klarer å samle oss og bygge laget videre for en ny periode. For det er laget som er viktigst, ikke enkeltpersoner, fortsetter Lien Hansen.

Ordfører Tom Staahle sier til Jessheimpuls at han ønsker å være partiets ordførerkandidat, men at han ikke har noen kommentar ut over det.

Fremskrittspartiet har sitt nominasjonsmøte 31. januar 2019.