Med musikk som læremiddel

Med tromme, gitar og ukulele bedrives pedagogikk og læring. Musikkterapi brukes mer og mer som verktøy i skolen.

Aleksander og Asersson og Tinius Jensen stråler og skråler og spiller seg gjennom timen med musikkterapeut Katrine Fjell Holen.

Hun jobber i kulturskolen i Ullensaker, men den utdannede musikkterapeuten og danseren bruker musikk aktivt i timene hun har på de tilrettelagte avdelingene på de forskjellige skolene i Ullensaker.

BEVEGELSE: Det ser kanskje ikke slik ut på dette bildet, men Aleksander trives på hoppeballen når det danses til fengende musikk. 

JS natt juni artikkel

– Vi er født som musiske mennesker, og musikkterapien er mer og mer på vei inn i både skolen, på sykehus, på sykehjem og det forskes på musikkterapi innen barnevernet (i Bergen). Men det er nok fortsatt mest brukt innen spesialpedagogikken her til lands, sier den energiske terapeuten etter endt dyst på Nordby ungdomsskole.

LES: Kronikk om musikkterapi i  bransjebladet Ballade 

Musikkterapi

RYTME: Tromme og sang er en del av læringen i timen Katrine Fjell Holen har på Nordby ungdomsskole.

Denne uken inneholdt den store musikkterapidagen, der ambisjonen var å løfte fram musikkterapien posisjon og kår i Norge. Slagordet er “Music moves me”, og det var virkelig tilfelle da Aleksander og Tinius brukte musikk som læremiddel.

– Hvor kommer musikkterapi fra?

– Musikkterapien er et gammelt fenomen og mange vil si at den stammer helt tilbake til de gamle grekerenes tid. Men Som den formen vi kjenner den i dag og som profesjon så startet det nok i USA mellom første og andre verdenskrig, musikkterapi ble brukt på krigsveteraner, sier Katrine.

– Musikkterapien har utviklet seg forskjellig. I Danmark er for eksempel musikkterapi mest utbredt i psykiatrien.  Her til lands slo musikkterapien først rot i spesialpedagogikken.

Kom på 1970-tallet

BRENNER FOR FAGET: Ambisjonen er å jobbe for at Ullensaker får minst en stilling som musikkterapeut i skolen, sier Katrine Fjell Holen.

Den Norske Musikkterapiforbundet ble stiftet i 1972, og utdanningen ble opprettet i 1978.

– Så oppblomstringen i Norge kom på 1970-tallet, sier Katrine, som har en ambisjon om å vise at det er behov for minst en eller flere stillinger som musikkterapeuter i Ullensaker.

Dette er musikkterapi:

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse.

LES MER HER

– Jeg har veldig tro på musikkterapi innen forebyggende arbeid også, og det er noe jeg har lyst til å forske på i masteroppgaven jeg skal skrive, sier Fjell Holen, som er utdannet musikk og helsearbeider og som driver med en master i musikkterapi ved Norges Musikkhøyskole nå.

FOLKEEVENTYR: Folkeeventyr er også en del timene til Katrine Fjell Holen. Aleksander finner den mellomste bukken fascinerende. 

– Hva er det i musikk som gjør at det fungerer som læringsform, da?

– Man føler og ser og hører ting på en annen måte. Det blir en slags fysisk form for læring på elevenes premisser. Dessuten skaper musikk en trygg ramme for læring, noe som også er viktig.

LES: Kronikk i Dagens Medisin om musikkterapi

PS! Det ligger ingen stilling som musikkterapeut inne i rådmannens forslag til budsjett for 2019, uten at det legger demper på Katrine Fjell Holens engasjement.