Fortviler over mulig kutt i skolen

Yezzfest artikkel

Kommunens foreldreutvalg (KFU) ser med bekymring på at det er foreslått å kutte seks millioner kroner i neste års skolebudsjett. Det finnes ikke noe å kutte i, er beskjeden til politikerne.

Gunn Marit Stenvoll og resten av KFU er klar over at rådmannen i sitt budsjett foreslår å kutte der det smerter aller minst, men rundt om på skolene er det allerede smertefullt som det er.

– Det har vært overpresteret i skolesektoren, sett ut fra budsjettrammene som har vært til rådighet, sier Stenvoll, som sier at det året før ble kuttet hardt i skolebudsjettet, opp mot 10 millioner kroner.

– Det gjøres mye bra arbeid i Ullensakerskolen, og det er mange dyktige ansatte som har fått maksimalt ut av rammene de jobber under. Skolebudsjettet må synliggjøre at skole er et område vi ønsker å gjøre noe med, sier Stenvoll.

– Hvis det kuttes mer i skolebudsjettene nå, så risikerer vi å havne helt nederst på nasjonal skala hvis vi ser på Kostra-tallene (sammenlignbare tall fra kommune til kommune), legger hun til

– Ikke mer å kutte

– Vi har i mange år hørt fra den blå siden i politikken at kvalitet ikke nødvendigvis er sammenfallende med pengebruk, men når det har vært drevet – og blir drevet – så kostnadseffektivt som det drives i skolesektoren i Ullensaker kommune, så mener vi i fullt alvor at det nå ikke er mer å kutte i, sier Stenvoll.

LES: Budsjett 2019: rom for å velge politisk klokt

KFU peker på at Ullensaker skiller seg fra andre kommuner på flere områder:

  1. Utdanningsnivået er generelt lavere enn i andre kommuner, og skolen må kompensere  for mye av det foresatte ikke rår med eller får til med egne barn
  2. Presset på Ullensaker når det kommer til tilflytting er større enn andre steder. Dette skaper utfordringer for skoleledelse relatert til tilgjengelig lærerkompetanse midt i skoleåret, i tillegg til at økonomisk kompensasjon for elevvekst er noe utforutsigbar.
  3. Det er også viktig at skolesektoren er rustet til å møte nye elever på best mulig måte, spesielt med tanke på å sikre et trygt læringsmiljø. Ullensaker har nedslående resultater når det kommer til mobbetall
  4. Skolesektoren (og barnehagene) fanger opp mange av dem som trenger ekstra ressurser tidlig i læringsløpet. Tidlig innsats er avgjørende for å sikre at disse barna lykkes i livet.
  5. Færre leseveiledere og kutt i LOS-prosjektet som jobber systematisk med å holde folk i skolen – vil ifølge KFU få konsekvenser for mange elever i framtiden

Trangt

LES: Her er skolerikets tilstand

– Hvor bør det kuttes isteden?

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor det bør tas midler fra. Det er heldigvis ikke vår jobb. Det er trangt i alle sektorer. Det vi sier fra om nå er at det er så trangt i skolesektoren at vi frykter for konsekvensene på kort og lang sikt hvis det strammes ytterligere inn, sier Gunn Marit Stenvoll.

– Andre utfordringer?

– Ullensakerskolen har jo hårete mål om å være på Akershus-nivå, noe som vil si over nasjonalt nivå, når det kommer til nasjonale prøver. Det er vi et godt stykke unna å nå, og vi i KFU er bekymret over det spriket vi ser skolene imellom. Variasjonen i oppnådde læringsmål tilsvarer for enkelte elever tre års undervisning på samme årstrinn. Det spriker faktisk så mye på prøveresultatene for 5. trinn i kommunen.

– Hva kan gjøres?

– Det er viktig å se til dem som er “best i klassen” for å lære. Hva er det som gjør at de lykkes? Hva er de kritiske faktorene? Ved Algarheim skole jobbes det forskningsbasert og med en vi-tankegang. Der handler det også om å se den enkelte elev. Dette handler om voksentetthet, og skolen er blant dem som har gode resultater.

LES: Dette sier kommunaldirektøren