Nå landes visjonene

Yezzfest artikkel

Jessheim og Ullensaker som “Romeriksbyen” og “Mulighetslandet”. Det er i dette landskapet visjonsarbeidet befinner seg nå. Og politikerne er postitive.

ORD FOR DAGEN: Plansjef i Ullensaker kommune Åge Vebostad og Rodeo Arkitekters Ingrid Roalsø presenterte forslag til ny visjon for Jessheim og Ullensaker for politikerne tirsdag kveld. 

Rodeo Arkitekter er hentet inn av Ullensaker kommune for å se på ny visjon for byen Jessheim og Ullensaker som kommune. Arbeidet har pågått lenge, og tirsdag kveld fikk formannskapet smake på det som tegner å kunne bli byens og kommunens nye varemerke i framtiden.

Dagens visjon for Ullensaker er som følger: Vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

LES: Har du en visjon for Jessheim i ermet?

Den rådende holdning synes å være at det er på tide å gjøre noe med den, noe rådmannens perspektivmelding fra mai i år også gir uttrykk for.

Romeriksbyen

INTERVJUER: Dette er hovedfunn fra intervjuer med folk. 

Rodeo Arkitekter har i kjølvannet av den prosessen byrået har kjørt landet på følgende:

1. Yes’heim (eller Jess’heim eller Jessheim?) – Romeriksbyen

Romeriksbyen tar ifølge Rodeo Arkitekter opp i seg at Jessheim går fra bygd til by, Jessheim går fra senter til sentrum, Jessheim går fra billiv til byliv og Jessheim går fra kryss til knutepunkt. At Lillestrøm bruker “tett på verden” og Jessheims plassering gjør det naturlig å ta rollen som byen på Romerike, spesielt med tanke på at Jessheim vokser raskere enn Lillestrøm og alle andre norske byer.

Mulighetslandet

STEDSANALYSE: Dette er funn gjort ut fra stedsanalyse av Jessheim. 

2. Ullensaker – Mulighetslandet

Mulighetslandet tar opp i seg både at folk har muligheter her, næringsutviklingen er massiv og at det fortsatt er muligheter for byen og kommunen å utvikle seg videre.

3. “Vi flyr høyere” er et slagord som kan brukes bak begge de to visjonene for henholdsvis by og kommune.

Plansjef Åge Vebostad sa til formannskapet at det har vært medvirkningsprosesser underveis i dette arbeidet – unge folk, innbyggerne, kommunalt ansatte og politikere, i tillegg til innleide Rodeo Arkitekter.

Inn i planer

SETNINGER: Dette er noen av setningene som har kommet ut av arbeidet med visjoner for Jessheim og Ullensaker. 

Avgjørelsen tatt

– Visjoner kan vi diskutere til vi går i graven, men faktum er vel at ingen egentlig vet hva Ullensakers visjon er i dag, spurte Vebostad. Dette bekreftet politikerne som var til stede, i all hovedsak.

Plansjefens håp er at prosessen med å innarbeide en ny visjon for by og kommune i planer, mange av dem i ferd med å ferdigstilles, vil gå relativt raskt.

Og – uten at vi siterer den enkelte politikers kommentarer – så var det langt på vei tverrpolitisk enighet om at “Mulighetslandet” er verdt å jobbe videre med, at “Romeriksbyen” også kan være noe å jobbe videre med samt at ordet “Yes” skrives på norsk og at “heim” er noe som er minst like viktig for en framtidig visjon å peke på – altså heim som i hjemme.

Visjonsarbeidet har kort fortalt vært gjort gjennom intervjuer med utvalgte innbyggere og aktører, observasjoner, byutviklingsdebatt og dugnader der ideer ble jobber fram på rådhuset.

Det har vært eltet, knadd og tygget på formuleringer og potensielle ord og setninger å løfte fram, og til slutt er det “Mulighetslandet” og “Romeriksbyen” som ble stående igjen og presentert for politikerne. Prosessen videre er å bake inn “Romeriksbyen” og “Mulighetslandet” i planer. Det er mandatet plansjefen fikk av politikerne tirsdag kveld.