– Et signal om at Jessheim by er attraktiv for næringslivet

Norconsults etablering i nye lokaler på Jessheim er et signal om at næringslivet finner Jessheim attraktivt og at det er viktig å være til stede lokalt. 

Norconsult har holdt til på Jessheim i fire år. Men innflytting i nye og større lokaler i Jessheim sentrum er et signal om at Jessheim og Ullensaker er en het potet og et matfat flere og flere aktører ønsker å være en sentral del av – også ved tilstedeværelse.

– Jessheim ligger i skjæringspunktet mellom Hamar-regionen og Oslo, et område med høy aktivitet. Vi merker økt etterspørsel, og vi skal møte denne etterspørselen med lokal kompetanse. I dag har kontoret spisskompetanse innen VA og brannrådgivning, men vi ønsker nøkkelkompetanse innen alle fag på sikt, sier Eirik Rismyhr, avdelingsleder på Romerike. Norconsult har slått seg til i kontorlokalene i Skovly.

– Vår strategi er å være til stede lokalt over hele landet. For oss er dette strategisk viktig, sier Per Kristian Jacobsen og Bård Hernes, konsernsjefer for henholdsvis Norconsult og Norconsults hovedkontor i Norge.

– Vi satser på Jessheim, sier Hernes.

Norconsult har store kunder på Jessheim, blant andre Ø.M. Fjeld, Ullensaker kommune og Harald Kværner Eiendom AS.

– Men det alt som skjer i og rundt Jessheim så ligger dere an til å få nok å gjøre, og vi som kommune er glade for at solide aktører finner oss attraktive. Vår ambisjon er nemlig å være Norges mest attraktive næringskommune, sa Staahle til de frammøtte.

– Dette er kanskje Norges største vekstområde, og Jessheim som regionby vil utvikle seg enormt. Vi har høye ambisjoner, og ønsker velkommen alle som deler dem. Vår utvikling avhenger av kompetansebedrifter og vi håper derfor at Norconsult blir her lenge, sa Tom Staahle.

Norconsult Jessheim har i dag i underkant av 15 medarbeidere i nye kontorlokaler, men firmaet er stadig på jakt etter god kompetanse lokalt.

Næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen sa til Jessheimpuls i går at miksen av arbeidsplasser er viktig for Ullensaker som kommune (link til den saken under).

LES: Kommunen tar gründergrep

PÅ BILDET: Tore Kværner fra Harald Kværner Eiendom AS, ordfører Tom Staahle, Eirik Rismyhr fra  Norconsult Romerike, Vigdis Eidan fra Norconsult Romerike, konsernsjef Norconsult Per Kristian Jacobsen, Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor kastet glans over åpningen av nye kontorer.