Kommunen tar gründergrep

Yezzfest artikkel

Nyvinningen Business Jessheim skal legge forholdene til rette for gründere som vil etablere seg på Jessheim samt fungere som gulrot for å trekke kompetanse til byen.

Formannskapet – og kommunestyret neste uke – skal ta stilling til saken om etableringen av gründertilbudet Business Jessheim AS.

Med Business Jessheim er tanken å tilby forskjellige løsninger til oppstartsbedrifter som ønsker å etablere seg og slå seg opp lokalt. En løsning er kontorfellesskap (såkalt coworking space), og satsingen forsterker ønsket om å satse på oppstartsbedrifter og gründere i kommunen.

Urbant regionsenter

“De nye tilbudene vil legge et bredere grunnlag for utvikling av nytt næringsliv. Det vil også kunne være et viktig bidrag til utvikling av Jessheim som et urbant regionssenter.” skriver rådmannen, som i sitt budsjett for 2019 foreslår at det settes av 500.000 kroner til denne satsingen. Og meningen er at Business Jessheim skal være i drift tidlig i 2019.

– Eksempler på bedrifter man tenker seg inn i dette fellesskapet?

– Vi tenker egentlig at oppstartsbedrifter i alle bransjer kan ha interesse av å etablere seg i dette fellesskapet. Vi skal tilby rimelige kontorer, kurs, rådgivning, mentorer, møteplasser og det viktigste av alt for en gründer: nettverk, sier Linda Sjåstad Andreassen, næringsrådgiver i Ullensaker kommune.

–  Og vi har en ambisjon om at de gründerne som etablerer seg kan dra veksler på hverandres kompetanse – altså at dette blir et miljø der er verdifullt og være en del av også når det kommer til på dele kompetanse.

Jessheim sentrum

– Lokaliseres hvor på Jessheim?

– Vi har hatt følere ute, og vi ser for oss at Business Jessheim etableres i sentrum. I første omgang tror vi det blir cirka 20 plasser, og så utvider vi ved behov.

– Litt om måten dere har jobbet på i denne konkrete saken?

– Vi har sett til Business Lillestrøm som står for mye av det samme vi forsøker å få til her på Jessheim. Vi har foretatt markedsundersøkelser blant dem som har startet opp bedrift i løpet av de tre siste årene, og vi føler at sitter på en del  kunnskap i forkant av etableringen – som jeg håper blir politisk vedtatt nå.

Rette miksen

– Du er næringsrådgiver i Ullensaker kommune. Hva gjør en næringsrådgiver?

– Kort forklart så er min jobb å legge til rette for vekst i næringslivet i Ullensaker. Det er også viktig å jobbe med miks og bredde i næringslivet. Det er viktig for kommunen å ha variert are3idsmarked i framtiden. For tiden har jeg tre prioriterte arbeidsoppgaver:næringsaktører som vil etablere seg i Ullensaker, og jeg har tre prioriterte arbeidsoppgaver:

  1. Jobbe med å. få fart på utviklingen i næringsparken ved Jessheim nord.
  2. Å jobbe med utviklingen av området rundt LHL ( Gardermoen Campus)
  3. Å få på plass et bedre tilbud til oppstartsbedrifter

– Sett utenfra ser det ut som om bedrifter står i kø på kommunegrensa for å etablere seg her. Stemmer det?

– Vi er en attraktiv kommune for næringslivet, og det er mange som ser i vår retning nå. Det har først og fremst med beliggenheten vår å gjøre. Jeg tror også at vekst skaper vekst og at vi vokser raskt.  Likevel vil jeg si at ting ikke skjer av seg selv. Det handler om å kunne påvirke denne veksten også.

Trenger balanse

– Er det spesielle typer næringer man ønsker mer enn annet inn i kommunen, jeg tenker da på kompetansebedrifter kontra industri?

– Jeg sier ja takk til begge deler. Men vi trenger balanse i arbeidsmarkedet, og derfor satser vi bevisst på å trekke til oss høyteknologi og utdanningsinstitusjoner. Det arbeidet pågår. Samtidig har vi en unik mulighet til å tiltrekke oss spennende industribedrifter. Særlig i næringsparken.

– Hva er mest gledelig sett gjennom brillene til næringsrådgiveren i Ullensaker kommune?

– At aktiviteten i næringsparken er på vei oppover. Ullensaker har mange arbeidsplasser, og det går så det griner her.

– Unik industri

– Hva er de største utfordringene sett gjennom de samme brillene?

– Det er som sagt å finne den rette miksen av jobber og forskjellig type næring. Vi skal gjøre ting riktig fra starten av og trekke til oss kvalitetsprosjekter. Og vi ønsker fortsatt å være en kompetent kommune når det kommer til den servicen vi yter. Vi skal være Norges mest næringsvennlige kommune.