Vil endre “dyster virkelighet” med næringsskatt

Yezzfest artikkel

Næringer som etablerer seg i Ullensaker må i større grad bidra til et mer menneskelig samfunn og fokus på mykere verdier, er Arbeiderpartiets økonomiske konklusjon for 2019. Opposisjonspartiet beskriver dagens virkelighet som dyster.

Arbeiderpartiet tar i bruk sterke ord når den virkeligheten de ser fra opposisjonens side av bordet beskrives. Og det er den politiske retningen de siste tiårene som ifølge Ap er årsaken til “de enorme utfordringene Ullensaker er i ferd med å få….”:

  1. Ullensaker er blant de 40 kommunene i landet som har pådratt seg størst gjeld i forhold til inntekt
  2. På kommunebarometeret (som ofte blir brukt som referanse og medalje når en kommune gjør det bra, men gjerne avfeid som lite presis når en kommune scorer dårlig, red.anm.) så er Ullensaker de siste årene på 297. plass (2015), 315. plass (2016), 366. plass (2017) og inn i 2019 er Ullensaker rangert på 377. plass
  3. NHO sin kommunerangering setter Ullensaker høyt, men det er ifølge Ap for dette barometeret kun sier noe om hvor lett det er for bedrifter å etablere seg i en kommune
  4. Næringspolitikken er nedslående sett med Ullensaker-øyne: befolkningen forespeiles flere arbeidsplasser med høy kompetanse – som NRK, Politiskolen og Rikshospitalet – men virkeligheten er flere enorme robotstyrte lagerlokaler

Hva er så veien ut av det uføret Arbeiderpartiet og de andre i opposisjonen konkluderer med at Ullensaker er i?

Å øke kommunens inntekter er den eneste ansvarlige måten å drive kommunen videre på, er beskjeden fra Arbeiderpartiet.

Alternativet er å fortsette pengebruken – Ullensaker bruker mer penger enn det som kommer inn – og etter hvert havne på Robek-listen, noe som i praksis betyr å blir satt under administrasjon av myndighetene.

– Og da vil myndighetene kreve at kommunen tar i bruk hele sitt inntektspotensial, noe som inkluderer eiendomsskatt på private boliger – og vi ønsker ikke eiendomsskatt på private boliger. Det er næringsskatt vi ser for oss, sier Eyvind J. Schumacher, Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Han og Tone Kongsvik fra Miljøpartiet De Grønne møter Jessheimpuls i næringsparken.

LES: Rådmannens forslag til budsjett

Dette skal inn

LES: Disse kjemper om å ta avgjørelser for deg

Opposisjonen baker inn en god del i sitt budsjett. Inndekningen er næringsskatt, penger fra disposisjonsfond, redusert politikerlønn, inndragelse av ordførerens reserve og statlig tilskudd.

– Ansvarlig budsjett

Eyvind J. Schumacher svarer følgende på spørsmålene om budsjettet til opposisjonen:

– Hvor realistisk er egentlig  dette budsjettframlegget?

– Budsjettet skisserer et realistisk alternativ som ville gitt kommunen økonomisk handlingsrom til å styrke kvaliteten på skole, helse og omsorg og andre tjenester, fremfor å kutte ytterligere. Vi har lagt oss på administrasjonens anslåtte inntjeningspotensial for næringsskatt, men tror dette er et svært forsiktig anslag.

Skatt på næring

– Dere vil ha næringsskatt og bruker flyplassen som eksempel. Men vi snakker vel her om næringsskatt for alle bedrifter i Ullensaker?

– Vi bruker også lagerbygninger som eksempel, som i flere tilfeller er robotstyrte. Disse genererer masse tungtransport på veiene våre, men ingen inntekter til kommunen og nesten ingen arbeidsplasser, sier Schumacher.

Og legger til:

– Mange næringer vil måtte betale skatt, men summene er jo stort sett veldig små. Det er de aller største som må betale mer. Hos oss ville det samme gjelde OSL, Coop, Thon Gruppen og noen til. Landbrukseiendommer er unntatt, og bedrifter som leier lokaler er også unntatt skatt.

LES: Budsjett 2019: rom for å handle politisk klokt

– Ruster for framtiden

– Hvordan tar dette budsjettet opp i seg framtidige utfordringer inne helsesektoren i Ullensaker?

– Inntekten fra næringsskatt skaper rom for satsinger som er helt nødvendige for å stå godt rustet for fremtiden. Vi har behov for å planlegge for at flere og flere vil få demens, og vi må ha nok plasser til å kunne tilby alle som trenger det sykehjemplass eller heldøgns omsorgsplass i vår egen kommune. I dag kjøper kommunen sykehjemsplasser langt utenfor Ullensaker. Dette er er dyrt, og det påfører både den syke og de pårørende ekstra belastning.

LES: Antall omsorgsplasser må tredobles de neste 20 årene

Utbygginstempo

– Dere snakker om høyt utbyggingstempo (og snakker om utbyggerstyrt kommune), men faktum er vel at politikerne gir dispensasjoner og rom for å bygge på den måten utbyggerne gjør – utfordre på høyder og gå tilbake på materialvalg?

– Vi i opposisjonen er bekymret over hvor lett det er å få dispensasjon til å bygge leilighetskomplekser med høy utnyttelse av tomtene i områder der det egentlig skulle bygges familievennlige boliger. Derfor har vi konsekvent stemt imot slike prosjekter gjennom hele perioden. Vi mener at leilighetskomplekser og høyhus kun bør tillates i sentrumsområdene, og at boligfelt lenger vekk fra sentrum fortsatt bør preges av romslige boliger med plass til eplehager. Dette tror vi er viktig for at vi også skal få beholde de lokale småbarnsfamiliene i kommunen.

LES: Nytt bremsespor for omkjøringsveien?

I samme basseng

– Hvor vondt gjør det å sitte som folkevalgt i en presset økonomisk posisjon – der et samlet politisk miljø har vedtatt en svømmehall med – tilsynelatende – mørke tall med tanke på inntjening?

– Vi tjener ikke penger på å kunne lære barna i kommunen grunnleggende svømmeferdigheter. Likevel er dette en viktig oppgave for skolene våre. Alternativene til å bygge det kommunale svømmeanlegget på Gystadmarka ville vært enten å ikke ha nok svømmeflater til å kunne tilby barna våre tilstrekkelig svømmeopplæring, eller å leie svømmeflater fra en privat aktør til en mye høyere pris.

LES: Lovprising og økonomisk stillhet rundt svømmehallen