Flest egg i kurven til barn og unge i 2019

Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen er klokkeklar når han blir spurt om hvem som er budsjettvinner neste år: barn, unge og lærere.

FORDELING:  Slik er fordelingen til den politiske posisjonen (Frp, Høyre, KrF og Venstre) for 2019.

Partiene Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har gått sammen om å omprioritere nesten 16 millioner kroner. Pengedrysset er fordelt på tre sektorer samt formannskapet (se fordelingen i tabellen over):

Teknisk, idrett og kultur

Slik ser potten ut for det som faller innenfor sektoren til teknisk, idrett og kultur (HTIK) ut:

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Sektor helse og sosial (HHS) får et løft på nesten 6 millioner kroner, inkludert penger til å jobbe videre med både fontenehus og oppstart av en filial av Kirkens Bymisjon, som Jessheimpuls skrev om for en måneds tid siden.

LES: Arbeider med jobbhus til dem som faller utenfor

Inndekningen er som vist i rødt under:

I tillegg har samarbeidspartiene en rekke verbalforslag som vil bli tatt opp i kommunestyret 11. desember. Og som vanlig blir nok dette et møte som trekker ut i tid. Men det blir flertall for det som skisseres i denne saken, noe kommunens foreldreutvalg (KFU) er fornøyd med, ifølge leder Gunn Marit Steinvoll, som ropte varsku i forkant av møtet i formannskapet i forrige uke.

LES: Fortviler over mulig kutt i skolen

– Når vi ser på helheten i skole, med forebyggende tjenester som helsesøster, PPT-tjenesten og tiltak for å bedre kunne hjelpe dem som sliter, så føler vi at det er den sektoren som kommer best ut i dette budsjettet, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

BANKER BUDSJETT: Tirsdag 11. desember blir budsjettforslaget til Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vedtatt. Ståle Lien Hansen sier barn og unge og lærere er vinnerne. 

Konsulenter

– Voldsomme kutt i bruk at konsulenttjenester, hele 15 millioner kroner. For mange konsulenter inne?

– Generelt er det et høyt nivå på bruk av konsulenter, og vi mener blant annet det må dreies slik at vi får tilbyder og utviklere til å dekke mer av dette.

– Hvor alvorlig er den økonomiske situasjonen til Ullensaker kommune nå?
Rådmannen peker i sitt budsjettgrunnlag på at det vil bli behov for endringer i hvordan tjenestene utvikles videre. Kommunene vil få færre ressurser i tiden som kommer, og vi ser samtidig at kommunen er en av de mest effektivt drevne kommunene i landet. Vi gjør nå grep for å møte endringer i kommuneøkonomien, ved å innrette tjenestene våre smartere.
– Hvordan speiler deres budsjettforslag denne situasjonen?
– Vi ber om kutt i konsulentbruken, vi kutter i politiske godtgjørelser, samtidig som vi ber rådmannen legge frem en oversikt over investeringer i størrelsesorden 1 milliard kroner som kan skyves ut i tid, reduseres eller kuttes.

Helse i framtiden

– Hvordan tar dette budsjettet opp i seg framtidige utfordringer inne helsesektoren i Ullensaker?
Helsesektoren i Ullensaker har en litt baktung og kostnadskrevende drift idag. Omtrent 50 prosent av pengene går til drift av institusjoner. Med det menes at ca 50% av pengene går til drift av institusjoner. Dette er mulig å løse smartere og med mer verdighet – og rimeligere for kommunen – hvis vi får på plass flere nivåer i “omsorgstrappen” vår. Vårt budsjett er med på å legge til rette for dette, med blant annet flere helsesøstre og saksbehandlere i barnevernet.
4. Hvor vondt gjør det å sitte som folkevalgt i en presset økonomisk posisjon – der et samlet politisk miljø har vedtatt en svømmehall med det som kan bli mørke tall med tanke på inntjening?
– Frp har hele tiden sagt at vi mente dette prosjektet burde ventet til kostnader forbundet med drift og finans var kvalitetssikret, og at dette kunne gå på bekostning av andre lovpålagte tjenester vi trenger i tiden fremover. Når vi ikke klarte å få med oss flertallet på vårt ønske om å utsette, så valgte vi til slutt å stemme med resten av Kommunestyret for ikke å bli beskyldt for ikke å ønske dette velkommen.
Kommunestyret skal behandle budsjett for 2019 tirsdag 11. desember.