2019 blir året for lange bylinjer

2019 blir første test på om politikerne våre velger å tenke de lange linjer for byen Jessheim. Det blir en dyd av nødvendighet, mener plansjef Åge Vebostad.

Plansjefen i Ullensaker kommune og den relativt ferske byplanleggeren Maria Rasmussen går inn i julehøytiden ved å legge siste hånd på den planen som kan bli et viktig styringsverktøy for de folkevalgte når det kommer til byplanlegging i framtiden – mobilitetsplanen.

LES: Hva er takten og hva er retningen?

LANGSIKTIGHET: Plansjef Åge Vebostad sier det er de lange linjene og det helhetlige fokuset som blir særdeles viktig for utviklingen av byen Jessheim.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Retning

– Hvorfor blir den viktig?

– Den er viktig fordi den sier noe om hvilken retning politikerne ønsker for byen, og den er viktig med tanke på hvilke grep som må tas, sier Vebostad.

– Hvilke grep må tas?

– Det er opp til det politiske miljøet. Men det viktigste vi gjør administrativt er å sørge for at det tas langsiktige beslutninger; det aller viktigste er å se de lange linjene og se et helhetlig perspektiv i de valgene som skal tas. Og det er vår jobb å tilrettelegge for at politikerne kan ta godt informerte valg for byen.

LES: Undergangen nær? Ring Botten

Gode valg for byen

– Et eksempel på det?

– Det skal komme en tverrforbindelse som binder sentrum på begge sider av jernbanen sammen. Den tverrforbindelsen – altså overgangen eller undergangen – er ikke like viktig for Jessheim på kort sikt, men den vil bli veldig viktig for en helhetlig utvikling av Jessheim i et perspektiv på 10 til 20 år, når det begynner å svinge av de store bydelsutbyggingene på østsiden av jernbanesporet, sier Vebostad.

– Det er den type bevissthet og helhetsperspektiv som må ligge til grunn for de beslutningene som skal tas av det politiske miljøet.

Utfordringene

– Hva er utfordringene for byutvikling i 2019?

– Det jeg sa. Å rigge oss i posisjon der de avgjørelsene som tas er kunnskapsbasert og gode på lang sikt, sier Vebostad.

– Hvordan ser du som ny i Ullensaker terrenget for byplanleggingen, Maria Rasmussen?

– Nå er vi på vei inn i en fase der vi må forsøke å sette et samlet mål og retning for byutviklingen, altså hva vi vil med byen.

LES: Nå landes visjonene

Tydelighet

– Det gjelder også at de som kommer hit med enkeltprosjekter må se dem i sammenheng med resten av det som skjer?

– Ja, det blir viktig, sier Vebostad

Hvordan skal man få til det?

– Det handler om tydelighet og forutsigbarhet i det vi ønsker hvor i byen. Det tror jeg også utbyggere ønsker. Kommende planer og revidering av dem vil forhåpentlig bidra til dette, sier Vebostad.