Leter etter mandlene i kulturgrøten

Hvem bør få kulturpriser og kulturstipend i 2019. Kulturkontoret ber deg tygge på akkurat det gjennom julen og så sende inn forslag.

Kulturprisen og kultuvernprisen henger høyt i Ullensaker. Og kultursjef Jon Henrik Solhei og kulturkonsulent Kathrine Øynebråten er på jakt etter gode kandidater for 2019. Derfor henvender de seg til folket i Ullensaker for å få inn så gode navn på kandidater som mulig.

Kulturpris

– Hva må til for å blir vurdert til kulturprisen?

– Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker, sier Øynebråten med henvisning til reglementet for kulturprisen.

– Den – eller de – som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker, sier kultursjef Solhei.

JS natt juni artikkel

– Men når det er sagt så er det hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av denne prisen, legger han til.

Kulturprisen tildeles samme person eller organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

I fjor var det Trond Lunde som fikk kulturprisen for sitt mangeårig engasjement for korpsmusikken i Ullensaker.

LES: Disse har fått kulturpris tidligere

Kulturvernpris

Kulturvernprisen deles gjerne ut til privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern.

Dette kan eksempelvis være restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

– Som for kulturprisen, så bør prisvinner fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker, sier Solhei.

– Men det er hensynet til kulturvern som er det viktigste ved tildelingen av prisen. I fjor var det Ullensaker husflidslag som ble tildelt denne prisen.

Begrunnelsen var:

“For deres mangeårige og verdifulle innsats for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner innen gamle håndverksteknikker, som er en del av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av denne sårbare kunnskapen til nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne sammenheng.”

LES: Disse har mottatt kulturvernpris tidligere

Kulturstipender

Ullensaker kommune deler også ut kulturstipender til lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. To unge utøvere får et stipend som er ment å stimulere til videre utvikling innenfor sitt felt. Hvert stipend er på 50.000 kroner og det deles ut til kandidater i alderen 15 til 25 år. Kandidatene må ha tilknytning til Ullensaker. Stipendet utbetales over to år, med 25.000 kroner hvert år.

I fjor var det Tiril Kirkemo (trommeslager) og Sondre Bolling Vaaler (ishockey) som fikk stipend.

Året før var det den unge filmskaperen Aladdin Alisic og skiskytteren Jørgen Brendengen Krogsæter som fikk stipend.

LES SAK OM ALADDIN HER: Vil løfte Ullensaker opp som lokasjon for film

LES SAK OM JØRGEN HER: Skiskytterlivet er midt i blinken for Jørgen

LES: Disse lovende utøverne har tidligere mottatt stipend

PS! Send gjerne inn forslag på dine kandidater. Send inn til:

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Pb. 470, 2051 Jessheim eller pr. mail: ko@ullensaker.kommune.no