Ordfører Tom oppsummerer 2018

I Ullensaker lever vi i en spagat der forventningene tøyer virkelighetsoppfatningen. Det misunner andre oss, sier ordfører Tom Staahle.

I det 2018 er i ferd med å trekke sitt siste sukk har Jessheimpuls bedt Ullensakers ordfører beskrive den virkeligheten han ser – ikke som partipolitiker, men som ordfører.

– Vi bor i en by-bonanza – litt som en gullgraverby i det ville vesten – der man ikke har visst helt hvor veien videre går eller hva som skjer der framme. Det eneste vi har visst er at noe vil skje, sier Staahle.

– Ukontrollert?

– Nei, mer i betydningen av at få har vært i den situasjonen Ullensaker befinner seg i etter at vedtaket om hovedflyplassen ble fattet. Før det var det landbruket og Forsvaret som på mange måter var de største næringene i en kommune der mange flyttet ut.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Innflytterrekord

– Ja?

– Slik er det ikke i dag. Når vi runder 31. desember 2018 så er vi blitt 1.600 flere innbyggere i bare 2018. Det er rekord og “all time high” på ett år. Det sier litt om den situasjonen vi er i.

– Hvordan håndterer vi dette “dyret” kalt vekst?

– For oss som kommune har 2018 på flere måter vært et år der regruppering har vært et fokusområde:

  1. Hva er veien videre?
  2. Hvordan håndterer vi veien videre hånd i hånd med den veksten vi opplever?
  3. Hvordan håndterer vi best forventninger fra næringslivet, forventninger fra folk og den politiske kampen om innflytelse?

Innflytelse

– Vi har mye vi kan kontrollere, og så har vi en del faktorer vi ikke har innflytelse på.

– Som hva da?

– For eksempel investeringsprosjekter andre har ansvar for, statlige føringer og rett og slett folks forventninger til oss som kommune.

– Hvordan gir det seg utslag?

– Det ligger en forskjell i det folk mener vi bør gjøre og det vi faktisk råder over selv og kan gjøre noe med. Dette er noe jeg merker så å si daglig i mitt møte med innbyggerne våre. Mange har en formening om når ting bør skje, hva som bør skje hvor og hvordan vi bør gjøre det, sier Staahle.

Unnskylder ikke

– Så vet jeg at vi må forholde oss til jus og lovverk og demokratiske prosesser, og det er her det er et sprik mellom kunnskap om store og små ting og forventningene til de samme tingene. Men jeg unnskylder oss ikke. Vi er i en privilegert situasjon i Ullensaker. Det eneste jeg sier er at det ofte er årsaker til at noe tar lenger tid enn folk ønsker. Årsaker som økonomi, jus og samfunnsmessig betydning.

– Hvis du spår i kaffegruten om 2019 og enda lenger fram, hva ser du da?

– Jeg ser at om 5 til 10 år så har Ullensaker og det jeg kaller stor-Jessheim forandret seg mye mer enn de forandringene vi har opplevd de siste 15 årene. Da snakker jeg ikke bare om boliger og det visuelle. Jeg snakker om antall arbeidsplasser, typer arbeidsplasser, samarbeid mellom offentlig og privat sektor og jeg tror vi sprenger befolkningsprognosene på 50.000 med klar margin.

“Ett folk”

– Hvilke utfordringer har vi?

– Ullensaker består av etablerte ullsokninger hvis slekt har bodd her i generasjoner og så har vi mange innflyttere. Det blir en dyd av nødvendighet å inkludere dem som flytter til Ullensaker slik at vi blir “ett folk”, for det er innbyggerne som er den viktigste ingrediensen i det Ullensaker vi skal skape, sier Staahle.

– Så, så – nå må du ikke bruke valgkampspråk…

– Jeg bedriver gjerne valgkamp, men det er ikke det jeg gjør nå. Det er helt sant at innbyggerne er den viktigste faktoren inn i framtiden, men utfordringen er som sagt at de som flytter hit finner seg til rette og blir kjent med dem som allerede bor her.

Liverpool

– Og da kommer frasen møteplasser gjerne fram?

– Ja, lavterskel. Vi trenger ikke ballkjole og gang rundt juletreet. Uformelle møteplasser er de aller viktigste stedene, noe som for min del gjerne er Liverpool-kamp på Hydranten eller på en konsert.

– Eller hundeparken?

– Gjerne det, men jeg har ikke hund. Det viktigste er at det er noe for alle.

Holde løfter

– Apropos valgkamp. Hva kan vi forvente?

– I Ullensaker står vi overfor mange utfordrende saker og prosesser, men min oppfordring til alle partier – mitt eget inkludert – er at vi må være forsiktige med hvilke saker vi bruker i valgkampen. Vi må i hvert fall ikke komme med løfter vi ikke kan innfri.

– Når det er sagt så vil jeg gi honnør til et samlet politisk miljø for å ha vært fokusert på å holde stø kurs for Ullensaker gjennom mange år. Politisk enighet er det ikke, men jeg tror alle tenker på Ullensakers beste i den daglige politikken.

Godt rustet

– Hvordan står Ullensaker rustet som kommune inn i 2019?

– Vi har rekruttert mange gode folk over tid, så etter mine begreper står vi godt rustet administrativt inn i 2019 og videre. Vi har rykte på oss for å være løsningsorientert som kommune.

– Og?

– Det skal vi fortsette å være. Også etter kommunevalget i 2019.