Turbulent ungdomsinngang på 2019

Tre tildragelser der enkeltungdommer er blitt overfalt av andre unge har preget inngangen til 2019. Noen trend er det ikke snakk om.

– Etterforskningen vår gjennom torsdagen viser at tildragelsene tirsdag og onsdag denne uken en enkeltstående hendelser, sier Anne Kathrine Hofseth Gundersen, leder av forebyggende enhet ved Ullensaker lensmannskontor. Torsdag morgen rykket politiet ut på det som lå an til å bli en tredje episode denne uken.

Til tross for disse hendelsene på Jessheim så er ikke Hofseth Gundersen bekymret for ungdomsmiljøet og det som skjer på Jessheim.

Ikke bekymret

– Nei. Det spørsmålet har jeg fått mange ganger de siste dagene, og mitt svar til det er at jeg ikke er bekymret for ungdomsmiljøet vi ser på Jessheim – dit unge fra andre steder også trekker – isolert sett. Jeg er bekymret for ungdomsmiljøet og det vi ser i hele landet.

– Som hva da?

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Holdninger til vold, at det er blitt lavere terskel for å føle seg krenket og synet på bruk av rus, sier Hofseth Gundersen.

– Men det er langt fra disse hendelsene de siste dagene til å skulle omtale noe som en trend.

Ikke trend

– Vi – politiet og utekontakter – ser ikke på dette som en eskalering av voldsbruk blant unge, men det betyr ikke at vi tar lett på dette. Vi kommer til å mobilisere vår patruljering gjennom helgen, og utekontaktene vil også være ute, sier Hofseth Gundersen.

– Hva er din beskjed ut til foresatte og andre?

– Det er viktig at foreldrene følger med på hva ungdommene deres gjør, hvem de er sammen med og hvor de er.

Kommunisere godt

– Veldig mange unge har to hjem og foresatte som kanskje ikke kommuniserer tydelig?

– Det er ekstra viktig at de voksne kommuniserer seg imellom, og det har til alle tider vært viktig for unge å bli sett av voksne, sier utekontakt-veteran Jan Wiktor Olufsen til Jessheimpuls.

– Mange kvier seg for å ta kontakt med politiet eller utekontakten?

– Det er ingenting å være redd for. Både politiet og vi praktiserer anonymitet, så eventuell redsel for replisalier er ubegrunnet, sier Olufsen.

– Det samarbeidet politiet, natteravnene, utekontaktene og foresatte hadde gjennom 2017 og 2018 var bra. Nå handler det om at vi “kraftsamler” oss og tar et løft igjen, for nå ser det ut til å være litt urolig der ute, sier Hofseth Gundersen.

Urolig nå

– Hvorfor skjer dette?

– Det har til alle tider vært mer og mindre turbulent blant ungdommer som er i drift i sentrum. Akkurat nå er det urolig igjen, sier utekontakt Thomas Thoenbakken.

– Dere legger ikke lokk på dette for å unngå å skremme folk der ute nå?

– Nei, jeg kan forsikre folk om at dette ikke er en trend eller vold satt i system. Etter at det nå har vært rolig i ungdomsmiljøet ganske lenge, så ser vi at det er noe mer urolig akkurat nå. Og vi ser at det er mindre grupperinger nå enn hva tilfellet var tidligere. Da var det ansamlinger på opp mot 50 til 70 unge som barket sammen.

– TrygT

- Er det trygt i sentrum?

– Ja, det kan jeg bekrefte. Men jeg ser ikke helt at det er bra for ungdommer å henge i sentrum hele tiden. Jeg lurer på om alle foreldre er klar over at barna deres er der de er hele tiden.

PÅ BALLEN: Utekontakt Jan Wiktor Olufsen, Anne Kathrine Hofseth Gundersen og Magne Gruehagen er ikke glade for turbulensen blant unge som ferdes i Jessheim sentrum, men at det er en voldstrend på gang er de ikke med på.