En kulturbærer er gått bort

Erling Werner Ruud (93) sovnet inn mandag morgen. Med han forsvinner et massivt stykke lokalhistorie og engasjement for Jessheim. 

Historiefortelleren og det muntlige oppslagsverket Erling Werner Ruud personifiserte på mange måter Jessheims utvikling gjennom de drøyt 90 årene han bodde og virket her. Han var lensmannsbetjent, handelsmann, historieforteller og kulturbærer gjennom hele sitt lange og innholdsrike liv.

Erling Werner Ruud ble tildelt den lokalt høyhengende Jessheimprisen i 2018, og i juryens begrunnelse het det blant annet:

“Årets prisvinner har gjennom årenes løp hatt en relativt anonym tilværelse i Jessheim by. Vedkommende har dog for den godt voksne generasjon en solid gjenkjennelse og anerkjennelse. Han har i sin oppvekst vært opptatt av både handel og vandel.  Og det var kanskje gjennom hans periode som lensmannsbetjent og bankmann han skaffet seg grundig innsikt i hva som foregikk i Jessheim sentrum i etterkrigstiden.” Werner Ruud var formann i styret for andelslaget A/L Fellestiltak som etablerte Fakkelsenteret i oktober 1968.

Erling Werner Ruud sovnet stille inn etter lengre tids sykeleie.

JS natt juni artikkel

Bisettelse er 13.00 fredag 1. februar i Hovin kirke.