Blitt varslet om potensielt masseslagsmål

Informasjon fra mange hold om avtalt oppmøte blant unge som skal slåss et sted i Ullensaker, gjør at politiet mobiliserer inn mot helgen.

Opp mot flere hundre ungdommer fra store deler av Østlandet er nevnt, og et sted i Ullensaker er nevnt som samlingspunkt for det som skal være en avtalt slåsskamp inn mot helgen.

– Vi forventer en mulig hendelse i helgen, og ambisjonen er visst å samle unge fra både Oslo, Ski og Romerike til en avtalt slåsskamp, bekrefter Anne Kathrine Hofseth Gundersen, leder av den forebyggende enheten i Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.

Fått tips

– Dette er informasjon vi har fått fra ungdommer selv og andre instanser som har fanget det opp, sier Hofseth Gundersen.

– All den tid mye av denne rekrutteringen og informasjonen formidles mellom ungdommer på sosiale medier, så vet vi ikke hvor bredt dette når ut og hvor mange som kan risikere å dukke opp. Derfor spisser vi vår patruljering i området som kan bli åsted for store ansamlinger av unge inn mot helgen, sier Hofseth Gundersen som også opplyser at politiet har fått utvidet visitasjonsrett til over helgen.

Ransaking

– Utvidet visitasjonsrett?

– Utvidet visitasjonsrett vil si at politiet på offentlig stede kan visitere personer og kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen. Dette er et forebyggende tiltak, og kan foretas for å hinder straffbare handlinger som krener noens liv, helse og frihet, og bare i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner steder eller i situasjoner eller på steder der det er grunn til å tro at noen planlegger eller forbereder slike straffbarehandlinger.

– Vi har fått tillatelse til å søke etter våpen hos navngitte personer vi mener kan bære våpen, og denne visitasjonsretten gjelder i hele kommunen.

Politiet har også aktiv bortvist ungdommer fra sentrum – eller enkelte steder i sentrum den siste tiden.

– Dette har å gjøre med at det er enkelte ungdommer, ikke bare fra Ullensaker, som kan risikere å bli skadet eller som kan skade andre. Og det ønsker vi ikke at skal skje. Derfor griper vi inne med et bredt spekter av forebyggende tiltak.

Knutepunkt

LES: Turbulent ungdomsinngang på 2019

– Hvorfor Ullensaker?

– Ullensaker er et knutepunkt det er lett å ta seg til med tog eller buss. Dessuten er det mye som skjer i Ullensaker og på Jessheim, og ungdommer har til alle tider samlet seg i sentrum samt at Jessheim er trekkplaster for ungdommer andre steder på Romerike.

– Dette er kolleger i andre kommuner oppmerksomme på, og jeg vet at det settes på ekstra mannskaper i kommunene rundt oss inn mot helgen. Vi er også blitt kontaktet av kolleger fra Oslo og Ski, så det er mange som er på ballen og mobiliserer forebyggende, sier Hofseth Gundersen.

– Vi kommuniserer daglig med utekontaktene, natteravnene og skolene i Ullensaker. Og vi kommuniserer med kommunene rundt oss, og effekten av hyppigere patruljering og tilstedeværelse har gjort at det har vært færre hendelser og færre ungdommer i sentrum den siste tiden. At hele det forebyggende apparatet er synlig har helt klart en effekt.

– Følg med

– Hva nå?

– Jeg vil henstille til folk om å ta kontakt med oss hvis de ser store ansamlinger av ungdommer inn mot helgen. Da ønsker vi at de varsler oss, spesielt hvis det er antydning til amper stemning. Det er lov å varsle anonymt, sier Hofseth Gundersen.

– Natteravner og utekontakten i kommunen kan også kontaktes, sier Lieneke de Laat, SLT-koordinator i Ullensaker kommune (SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge).

Har oversikt

– Vil ikke det å gå ut med dette gi disse ungdommene ønsket oppmerksomhet?

– Det at vi helt bevisst er så synlige i gatebildet som vi har vært den siste tiden, gjør at vi har et behov for å informere publikum om hvorfor vi er det. Dessuten har vi avdekket både trusler på sosiale medier, framvisning av luftvåpen og replikakvåpen (duplikater som ikke er ekte, red.anm.), så ønsker vi å informere ut at vi er på ballen og har god oversikt over det som skjer.

– Vi har hatt ungdommer inne til avhør, vi har vært hjemme hos ungdommer og beslaglagt luftvåpen og replikavåpen, og vi har anmeldt unge som har filmet og lagt det ut på sosiale medier. Jeg ønsker å understreke at det er mulig å bli anmeldt selv om man ikke deler ut slag og spark. Medvirkning kan også være straffbart, sier Hofseth Gundersen.

Foreldrene

– Og foreldrene?

– Nå er absolutt tiden å tilbringe tid med barna sine eller vite hvor de er. Nå er også tiden å bruke sentrumsområdene slik at så mange som mulig følger med der ute, og så vil jeg si til de foreldrene som har utrygge barn om å kontakte skole, utekontakter eller politi. De kan bistå med å fortelle at det er ikke farlig der ute, selv om det finnes grupperinger som skaper uro. Jessheim er et trygt sted, sier Hofseth Gundersen.

– Det er få som er involvert i dette problemet, men vi er bekymret for at andre unge som Men det er generelt ikke greit at barn ned i 10 årsalderen er ute alene i sentrum sent på kvelden.

– Beskjeden ut er at vi står sammen i dette, både politiet, kommunen og andre. Også i kommunene rundt er de forberedt.