– Det er nå vi må samle gode krefter

I det som de siste dagene har framstått som lett turbulent tid i ungdomsmiljøet som søker seg til Jessheim, så er det viktigere enn noen gang at de gode kreftene står samlet, sier Gunn Marit Stenvoll i nattravnene. Nå ber hun folk melde seg til tjeneste.

Torsdag gikk det brev hjem til foresatte med barn i Ullensaker-skolen. Der ble det informert om den siste tids hendelser og rykter som verserer om potensiell avtalt slåssing inn mot denne helgen.

“Inngangen til 2019 viser at det er en del utfordringer i ungdomsmiljøet i Ullensaker. Det har vært flere artikler i media. Den siste omhandler en planlagt slåsskamp i Ullensaker førstkommende fredag (eller lørdag, red.anm.)  med involverte fra mange omkringliggende kommuner. Vi forstår at dette kan skape bekymringer hos dere foreldre.”

Brev hjem

Slik åpner brevet hjem til de foresatte, og det er i lyset av dette at natteravnleder Stenvoll går ut og oppfordrer foreldre og andre voksne til å ta et tak for fellesskapet nå som uroen igjen har blomstret opp noe i det ungdomsmiljøet som søker seg til Jessheim – både fra Ullensaker og kommunene rundt.

– De aller fleste barn og unge er trygge og er ikke å se i Jessheim sentrum, Det vi snakker om her er en mindre gruppe ungdommer, sier Steinvoll, som understreker at det å være natteravn er trygt, informativt, givende og lærerikt.

Trenger natteravner

LES: Alle vil bli natteravn

– Vi har i dag 130 personer på vår liste, og de faller fleste helgene er dekket av folk som allerede er natteravner. Men vi trenger folk som kan gå i ukedagene, og da tenker jeg på folk som jobber skift eller er pensjonister. Folk som har mulighet, lyst og tid til å sette av noen timer til å gå natteravn i sentrum. Jeg garanterer at det er både trygt og givende – og ikke minst en fin måte å bli kjent med unge folk, understreker Stenvoll.

– Men det vi leser og blir fortalt av politi om sammenstøt og avtalt slåssing?

– Det er ikke til å legge skjul på at det har blusset opp nå, og det er bekymringsfullt. Men – igjen – dette dreier seg om et fåtall ungdommer. Og som natteravner skal ikke vi gå mellom hvis noe skulle skje. Natteravnene skal observere og melde videre hvis det drar seg til.

Det er i lyset av informasjon – og rykter – om avtalt slåssing blant ungdommer fra Romerike og deler av Østlandet at Ullensaker kommune og politiet har gått relativt bredt ut og bedt publikum være oppmerksomme på sammenstimlinger av mange ungdommer inn i helgen.

Fredag er nevnt som mulig dato for avtalt slåssing, og både politiet, utekontakter og natteravner setter på flere folk gjennom helgen.

Infobrevet

Informasjonen fra Ullensaker kommune inneholdt følgende opplysninger:

  • Vi har hatt flere tilfeller av beefing, såkalt avtalte slåsskamper. De involverte har vært i aldersgruppa 12-20 år. Politiet opplever at gruppene som slåss er mindre, og det er færre tilskuere enn tidligere. Slåsskampene avtales som regel på snapchat, og ofte følges avtalene av trusler. Flere tar bilder og filmer kampene på sine mobiler, som deles i sosiale medier. Det er ikke lov å dele bilder og film av noen på sosiale medier uten samtykke fra de involverte. Politiet ønsker ikke at kriminelle forhold legges ut på sosiale medier.
  • Ungdommer oppholder seg gjerne i Jessheim sentrum i forkant av kampene, og opptrer som heiagjeng. Vi ser og tendensen til at ungdom fra andre steder på Østlandet kommer til Jessheimområdet.
  • Bakgrunnen for slåsskampene kan være bagateller som blåses opp og brukes som unnskyldning for å «gjøre opp». Politiet har inntrykk av at slåssingen i seg selv er viktig for de unge. Ungdommene forteller selv at de føler seg presset av både venner og andre ungdommer rundt seg til å delta. Politiet ser alvorlig på voldsbruk, og minner om at planlegging og deltakelse i slåsskamper er ulovlig. Voldshendelser vil bli anmeldt.
  • Politiet har i forbindelse med noen av sakene beslaglagt luftvåpen. Dette finner vi hos ungdom helt ned i 12-årsalderen.
  • Politiet ser med bekymring på at disse unge barn oppsøker eldre ungdommer som har en negativ påvirkning på dem. Vi vet og at det brukes og selges narkotika i sentrumsnære områder.
  • Politiet ser fortsatt at mange unge mennesker, jenter som gutter, velger å kle av seg på nett og dele bildene – dette til tross for mange advarsler. Dette er barn ned i barneskolealder. Det sendes bilder både til jevnaldrende og eldre ungdommer.
  • Politiet er bekymret for at mange barn og unge viser et mer tolerant forhold til vold og narkotika enn tidligere. Politiet tenker at dette kan komme av påvirkning fra dataspill og et økende fokus på legalisering av narkotika.

Varsle politi (63929000) , utekontakter (66109031/32 ), skole eller FABU (66 10 90 34) ved opplysninger som fremkaller bekymring. Husk at man kan varsle anonymt.

– Verdt det

Til tross for en noe nedslående “smørbrødliste” i infoskrivet fra kommunen, så ønsker ikke Stenvoll å svartmale situasjonen.

– Jessheim sentrum er fortsatt et trygt sted å oppholde seg. Vi må vise våre barn og ungdommer at vi bryr oss. Jessheim har behov for flere trygge og gode voksne hjelpere fordi det “trengs en hel landsby til å oppdra et barn”, som det heter.

– Bli med på viktige samdfunnsdugnaden ved å melde dere som natteravner. Det er verdt det!

Ta kontakt med natteravnene: natteravnenejessheim@gmail.com eller 91381089

LES: Blitt varslet om potensielt masseslagsmål