Stor terrorøvelse på Jessheim

Jessheim blir åsted for en stor øvelse der alle nødetater på Romerike er involvert. Det blir med andre ord action med sirener og uniformert personell i sentrum ni dager i februar.

Ullensaker kulturhus og Jessheim storsenter har stilt sine bygg til disposisjon for den årlige øvelsen – i full skala – for politiet, brannmannskaper og ambulanse og annet relevant helsepersonell på Romerike.

– Dette er gull verdt for oss, sier politiførstebetjent og øvingsleder Peder Aulie.

Realistisk øving

– Hvordan da?

– Vi får trent reelt i et ekte bygg kontra et tomt øvingsbygg, og så er det viktig med tanke på å gjøre seg kjent på Jessheim hvis det skulle bli nødvendig i framtiden, sier Aulie, som understreker at det ikke er noen konkret trussel mot Jessheim.

– Vi har tidligere gjennomført lignende øvelser på Strømmen, Ahus, Kjeller og Trandum, sier Aulie.

Terrorøvelse

Plivo står for “pågående livstruende vold”, og øvelsen går ut på å trene rask og effektiv samhandling blant samtlige nødetater på Romerike. Settingen er en hendelse der en eller flere aktive gjerningspersoner ønsker å skade flest mulig mennesker ved å oppsøke folkemengder med skytevåpen, kniv eller kjøretøy.

– Denne øvelsen kom i stand etter det som skjedde 22. juli i 2011, og vi ser fra andre steder i Europa – Belgia, Sverige og Frankrike i nær fortid – at det er nødvendig å trene på denne type situasjoner, sier Aulie.

9 øvingsdager

Konkrete øvingsdager er:

5. februar, 6. februar, 7. februar, 12. februar, 13. februar, 14. februar, 26. februar, 27. februar og 28. februar – altså tirsdag til og med torsdag i ukene 6,7 og 9.

– Øvelsene skjer i to runder før åpningstid – fra 07.45 til 10.00 – inne på Jessheim storsenter, og ved kulturhuset mellom 12.00 og 14.00 de nevnte dager, og vi vil forsøke å unngå at folk blir unødig påvirket av øvelsen. Men vi øver med sirener og løsskudd, og det kan være at folk må ta instrukser fra øvingspersonell ikledd vester.

– Men det vil bli en god del skrik og skrål fra folk som simulerer skade, men vi håper å kunne nå bredt ut til befolkningen, blant annet via Jessheimpuls og andre infokanaler.

– For oss på senteret er dette nyttig erfaring å ta med seg videre, sier Christian Sveen.