Rullende mattilbud av og for de unge

En “food truck” som sirkulerer og tilbyr mat der ungdommen oppholder seg kan bli en realitet i Ullensaker. Og de unge skal være med og drifte prosjektet.

Dette er ett av i alt seks prosjekter det er søkt om penger til fra en nasjonal tilskuddsordning som er ment å inkludere og gi et tilbud til barn og unge i Ullensaker, også dem fra de mange lavinntektsfamilier som bor i Ullensaker. Det søkes om 400.000 kroner, og prosjektet er inspirert av et lignende opplegg i Oslo.

Prosjektet er tenkt å være et sosialt tilholdssted på hjul (bobil) som serverer gratis mat (eller til lavkost), og dette er en mulighet til å flytte klubbaktiviteter ut av ungdomshusene.

Meningen er at ungdom skal drifte prosjektet med bistand fra voksne, heter det i beskrivelsen. På hovedbildet ser vi bilen ungdommer i prosjektet Kompass & Co har restaurert og bruker i sitt prosjekt.

– Innovativt

Dette beskrives i søknaden som et innovativt prosjekt som også kan driftes etter at tilskuddsmidler tar slutt, og det er en ny måte å skape aktivitet for ungdom på fritiden. Positive ringvirkninger er at man når ut til andre tettsteder enn Jessheim sentrum samt at de unge sjøl er med og drifter prosjektet.

SØKER: Karen Hoel Glestad i Fabu har ført søknaden i pennen. 

– Hvem retter prosjektet seg mot?

– Mot ungdommer mellom 13 og 19 år. Målet er å bli bedre kjent med ungdomsgruppen som går under kategorien lavinnteksfamilier, sier Karen Hoel Glestad, leder av forebyggende tjenester for barn og unge i Ullensaker (Fabu).

 • I Ullensaker er 11 % av alle barn i Ullensaker definert som barn i lavinnteksfamilier.
 • Mange av disse går glipp av tilbud, men er også vanskelig for kommunale tjenester å nå ut til pga demografi, kollektivtilbud og andre omstendigheter.
 • Gjennom et flyttbart og mobilt tilbud er tanken å nå til flere, spesielt ut mot stedene hvor hyppigheten av barn fra lavinnteksfamilier er større enn andre steder.

– Mange gevinster

I Fabu ser de for seg flere gevinster av å realisere prosjektet:

 • Å kunne gi et sunt, lettvint og godt mattilbud ut til ungdommene
 • Ved å ha mat på hjul vil vi nå ut til mange ungdommer som vi ellers ikke når.
 • Vi vil kunne gi ungdommer et tilbud om opplæring om matproduksjon og hva det innebærer å drifte et slik tilbud.
 • Læring om hygiene, råvarer, samarbeid med frivillige og prosesser i et prosjekt som dette.
 • Målet er at ungdom skal drifte dette prosjektet, med bistand fra voksne.
 • Vi ønsker også å nå ut til lokal butikker for å få tak i varer til prosjektet. Dette vil ungdom også ta stor del i.

Seks søknader

Det er totalt seks søknader (rullende mat inkludert) som er kommet inn fra Ullensaker, og rådmannen har prioritert prosjektene i denne rekkefølge:

 1. Skapende, kreativ og sosial ferie – kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge i ferier og workshops utenom ferier. Mål om å skape gode arenaer for aktivitet, sosialt samhold, mestring og inkludering
 2. BUA Ullensaker – søker primært om midler til innkjøp av utstyr og noe lønn til ansatte ved sentralen.
 3. Rullende mat – beskrevet over
 4. Inkludering av barn fra lavinntektsfamilier – Ullensaker gym og turn ønsker å gi 20 barn og unge i målgruppen muligheten til å delta ett år på en av idrettsgrenene til klubben (dans, turn, zumba, cheerleading).
 5. ALLEMED-koordinator – koordinator med hovedoppgave å være en brobygger mellom barn og familier og fritidsaktivitet
 6. Kjør for livet Ullensaker – etablere Kjørt for livet klubb i Ullensaker. Aktivitet en kveld i uka, hele året.

Les mer om de enkelte prosjektene HER

Det politiske miljøet har saken på sitt bord i disse dager, og ungdomsrådet har allerede behandlet saken.

En endring i prioriteringslisten til ungdomsrådet er å prioritere ALLEMED-koordinater på plass tre på listen fordi:

“ungdomsrådet mener at ALLEMED-koordinator treffer målgruppen bedre, og får dem lettere inn i aktivitet, enn tiltakene under. Dersom prosjektet er vellykket ønsker ungdomsrådet dette som en fast kommunal stilling.”