Kulturbautaer hedret med pris

Kløfta vel og lokalhistoriker Gunnar Horverak tildeles henholdsvis kulturpris og kulturvernpris for 2019 fordi historie er viktig ressurs for et lokalsamfunn.

Kløfta vel er 100 år, og det er velhusets betydning for lokalbefolkningen på Kløfta som løftes fram som viktigste begrunnelsen for at kulturprisen tilfaller bygget som rommer så mye gammel og nær historie. Hvem av oss midt i livet glemmer vel ikke ungdomsfester på velet; der har mange opplevd sitt første kyss, sin første nedskalling og de første keitete dansetrinn til 80-tallsdisco.

Men velet er så mye mer enn det, sier Rolf Alkvist.

– Dette har vært et flerbruks hus siden 1958, med blant annet kinodrift i losjelokalet, og trykket på huset har vært økende de siste årene. I fjor var det 20.000 personer innenfor dørene våre. Vi tar denne prisen som et signal om at vi er mer synlige nå enn for noen år siden, sier Alkvist.

KULTURPRIS: Kløfta vel, her representert ved Rolf Alkvist.

Historieforteller

Gunnar Horverak er en av få som har båret vekten av ta vare på Ullensakers historie på sine skuldre. Det er mange som har engasjert seg i denne oppgaven, men Horverak tiledeles kulturvernprisen for 2019 for sitt mangeårige arbeid med dokumentasjon og formidling av Ullensakers historie gjennom foreningsvirksomhet, bokutgivelser og foredrag.

– Hvorfor er historie viktig, Gunnar?

– Fortiden kan lære oss noe, og så er det viktig å ta vare på det som var fordi det å kjenne sin egen historie er med på å bygge identitet, sier Horverak til Jessheimpuls.

– Hvordan begynte din interesse for Ullensakers historie?

– Jeg har histore som fag, og jeg må få lov til å si at det har vært en sann glede å fordype seg i Ullensakers historie, sier Horverak,  som blant annet har bygget opp museum på gamle Algarheim skole. Det var også Gunnar Horverak som fikk flyttet den gamle koia Furua til Ullensaker museum i sin tid. Koia formidler viktig romanihistorie i Ullensaker.

– Tiden som lærer ved Nordby ungdomsskole husker jeg også med stor glede; trivelige kolleger, trivelige elever som var interesserte i lokalhistorie og generelt godt miljø, sier Horverak, som har laget ekskursjonshefter for klasseturer og som ofte var å finne på byvandring på Jessheim med klassene sine.

– Skoleledelsen mente historie var viktig, og det ble lagt til rette for det, sier han. Horverak begynte på Nordby ungdomsskole i 1998, og 73-åringen jobbet der til han ble pensjonist.

Flyttet hit i 1974

– Hvorfor ble det Jessheim?

– Kona mi er herfra, og jeg flyttet hit i 1974, sier mannen som i mange år underviste på Nordby ungdomsskole. Horverak er opprinnelig fra Kristiansand.

Horverak har også skrevet bøker om Gardermoen og Fossum fabrikker. Og nå er han nesten ferdig med en guide for Ullensakers historie, altså en bok folk kan bruke aktivt for å forstå omgivelsene våre bedre. Den boka sendes hvert øyeblikk til korrektur.

– Det er også andre som har tatt vare på Jessheims og Ullensakers historie?

– Ja, bevares. For noen år siden hadde jeg en fantastisk søndag sammen med Erling Werner Ruud og Harald Kværner. Da gikk vi rundt på Jessheim i fire timer og fotograferte og snakket om bygningers historien Jeg har fire timer med samtale på bånd fra den søndagen. De to var historiefortellere av rang, sier Horverak.

Kulturpris og kulturvernpris er en plakett til heder og ære.

Unge og lovende

Stipend til unge, lovende utøvere går til Fredrik Johnsen (19) fra Jessheim. Han har gjennom mange år satser bevisst på turn og han er en flott representant og forbilde for turnsporten. Stipendet er på 50.000 kroner.

STIPEND: Fredrik Johnsen (skjermdump).

Det andre stipendet går til Jenny Østre Stene (20) fra Rånåsfoss. Hun har svært gode resultater og særdeles bevisst og seriøs satsing på skyting, samt for å være en flott representant og forbilde for skyttersporten. I tillegg gjør Jenny en stor innsats for de yngre utøvere i Kisen miniatyrskytterklubb.

STIPEND: Jenny Østre Stene (skjermdump).

Priser og stipend blir delt ut under den offisielle åpningen av de lokale kulturukene fredag 8. mars.