Parkeringsforvirring i sentrum

Hans Ljøgodt tar til orde for å rydde opp i parkeringsbestemmelser i Jessheim sentrum. Han mener gårdeiere utenfor storsenteret skyter seg selv i foten ved ikke å samkjøre seg.

Skiltskogen i Jessheim sentrum er flere steder like vanskelig å orientere seg i som kommentarfeltene på sosiale medier: alle vil ha oppmerksomhet, men ingen blir hørt… Og med parkeringsbestemmelser som varierer fra eiendom til eiendom der det bedrives sentrumshandel, så er forvirringen i nærheten av total, mener Hans Ljøgodt, Kløfta-borger som liker å handle på Jessheim.

– Og jeg vil gjerne handle i forretninger som ligger i Storgata og Trondheimsveien – eller andre steder i sentrum – men sagt på spissen er det så vanskelig å vite hvilke parkeringsbestemmelser som gjelder at jeg bruker parkeringshuset Skovly. Og blir det til at jeg handler på storsenteret, sier Ljøgodt.

– Vanskelig

– Jeg forstår ikke hvorfor gårdeiere i sentrum ikke snakker sammen og går for en løsning og samme parkeringsbestemmelser og takser, sier Hans Ljøgodt.

– De skyter seg selv i foten ved å gjøre det unødvendig komplisert for folk å orientere seg.

En liten runde i sentrum bekrefter at det er varierende bestemmelser på de forskjellige eiendommene; noen opererer med to timer gratis ved å trekke lapp og andre opererer med 45 minutter før det er betaling – og noen har privat parkering med gyldig bevis.

– Vi ønsket opprinnelig ikke betalingsparkering og automat i Tærudgården, sier Rigmor Bjervig.

– Men da vi etter hvert ble de eneste uten betaling, så endte vi opp med at “alle” parkerte her, uten at de skulle handle i noen av butikkene som holder til hos oss, sier Rigmor.

– Enighet ikke enkelt

– Er det mulig at gårdeiere i sentrum kan bli enige?

– Det hadde vært fint, men jeg ser ikke helt hvordan vi skal få til det, sier Bjervig til Jessheimpuls.

Det er i dag ingen sentrumsforening eller handelsstandsforening som er oppe og går på Jessheim i dag.

– Parkering i sentrum blir en utfordring i framtiden også. Mange av prosjektene som bygges har få parkeringsplasser, og jeg håper jo virkelig at det kommer parkering under bakken eller noe annet som avlaste parkering på gateplan, mener Bjervig.

Kommunalt p-selskap

Ullensaker kommune vedtok i mai 2018 å gå videre med etablering av et kommunalt parkeringsselskap. Dette for å sørge for at regler og bestemmelser i kommunale gater og streder etterleves og håndheves. Det ligger ikke i kortene at dette selskapet skal håndtere parkeringen på privat grunn.

– Vi mottok brev om at vi får parkeringsmyndighet, og jeg håper vi kan ha det på plass og oppe til høsten, sier ordfører Tom Staahle.

–  Jeg har en ambisjon om å invitere til et møte med aktuelle gårdeiere og se om vi kan finne en løsning som fungerer, sier Staahle.