Offisielt lys i Frivillighetens hjerte

Rita Fjeld Hovden kan endelig si at Frivillighetens hus er offisielt åpnet. Her skal det lys og være varme, sier lederen av Frivilligsentralen.

Og opp mot 200 personer trakk til det som nå omtales som “hjertet av Jessheim” når det kommer til frivillighet, og både messingkvintett fra Hovin Musikkorps, “snorfører” Tom Staahle, kommunaldirektøren og andre var med på å sette preg på åpningen.

FOLKEVANDRING: Det var solid oppmøte da Frivillighetens hus åpnet dørene offisielt onsdag.

– 30 lag og foreninger er allerede inne og i virke her hos oss, og da snakker vi alt fra yoga til malegruppe og natteravner, sier Rita Fjeld Hovden til Jessheimpuls.

– Disse byggene representerer mye av det vi driver med i Ullensaker kommune når det kommer til byutvikling, sa kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i sin tale, og hun sa at byutvikling tar opp i seg:

  • Det å kjenne sin egen historie
  • Videreføre de lange linjer i et lokalsamfunn
  • Identitet
  • Møteplasser
  • Signalbygg

– Pakkhuset og det gamle administrasjonsbygget representerer dette, sa Tveranger.

Byggene ligger på den gamle tomten til dampsaga, en hjørnesteinsbedrift på Jessheim. Og Jarle Eriksen i Jessheim Byutvikling AS kunne leste opp fra det gamle arbeidsreglementet fra 1919.

– Der står det at arbeidstiden var 54 timer i uka, så vi har det godt nå 100 år senere, sa Eriksen.

Hva mer?

Jo, historielaget, kulturrådet og representanter fra familien Wiig – som eide sagbruket i sin tid – har jobbet mye og godt med å dokumentere og synliggjøre historien til den gamle dampsaga. Det henger informasjon på vegger, og historien vil synliggjøres ytterligere ute i den lille parken i tilknytning til byggene. Dette bildet er tatt fra et møte da det var betydelig mindre snø, og jobben pågår fortsatt.

HISTORIEN: Jarle Eriksen, Gunnar Bakken, Rolf Baardseth, Jon Smedstad og Gunnar Laake. Ikke til stede da bildet ble tatt Nils Kristen Wiik og Jon Tore Beitnes. Jon Smestad (Beatles-fan) var for øvrig den siste kontorsjefen på dampsaga 

Rita Fjeld Hovden og ordfører Tom Staahle i passiar. "Snorfører" Staahle i aksjon. Rita Fjeld Hovden og kultursjef Jon Henrik Solhei dokumenterer åpningen. Jarle Eriksen i Jessheim Byutvikling ønsket lykke til. Ingar Willersrud i Frivilligsentralen viser fram administrasjonsbygget Det er fire små og ett stort møterom i administrasjonsbygget - i tillegg til kjøkken og samlingsrom nede. Endelig lys i byggene, sier Rita Fjeld Hovden. Det er mye historie i det gamle pakkhuset. Nye og gamle Jessheim side om side. Slik ser det store møterommet i administrasjonsbygget ut. 30 lag og foreninger er allerede innenfor dørene. Drøyt 200 personer var med på åpningen av Frivillighetens hus.
Kultursjef Jon Henrik Solhei ønsket velkommen. En messingkvintett sørget for musikk under åpningen.