Lydhøre foreldre fikk gode ungdomsråd

Hele det forebyggende apparatet som jobber ut mot ungdom stilte seg til disposisjon for vitebegjærlige  voksne onsdag kveld. Vi kunne høre den berømte knappenålen falle.

Foreldrene til gryende ungdom på 7. trinn ved Gystadmarka skole fikk et innblikk i hva som rører seg i deler av ungdomsmiljøet, de fikk råd om hva som bør gjøres og de fikk en påminnelse om hvor det faktiske ansvaret ligger. Hos dem foreldrene selv.

Utekontakter, politiet, natteravner, folk fra enhet for rus og skolebyråkrater ga en nøktern og temmelig konkret beskrivelse av hvordan det står til blant de unge i Ullensaker nå i 2019. Og selv om lyspunktene er mange – og det forebyggende apparatet godt – så er virkelighetsbildet kort fortalt at vold og trusler finnes helt ned på 4. trinn i skolen, det er unge som ruser seg på skolen og holdningene til narkotika er relativt lettsindige i deler av ungdomsmiljøet.

Grupperinger

Og så ser politiet at grupperinger – betegnelsen gjeng er ifølge Anne Kathrine Hofseth Gundersen å ta altfor hardt i – tyr raskere til trusler og vold fordi terskelen for å føle seg krenket og fornærmet blir lavere og lavere.

– Noe annet vi ikke har sett tidligere er at unge utfordrer hverandre til å utføre handlinger – gjerne hærverk – for så å få penger av de andre hvis de våger å ta utfordringen og gjennomføre den, sier Hofseth Gundersen.

Men – og det er ifølge det forebyggende apparatet til kommunen og politiet grunn til optimisme – det viser seg at når det forebyggende apparatet velger å mobilisere så har det en god effekt der ute.

Mobilisering hjelper

– Mobiliseringen i forbindelse med tips om avtalt slåssing et sted i Ullensaker førte til at det var rolig den helgen, og det var svært få unge å se ute i sentrum, sa Hofset Gunderrsen til de opp mot 200 frammøtte foreldrene.

LES: Rolig i ungdomsmiljøet etter mobilisering

– Jeg føler at foreldregruppen er veldig på og veldig engasjert for tiden, og det er sånn vi må ha det hvis vi skal lykkes i framtiden, var beskjeden fra den engasjerte politiførstebetjenten.

Foreldrene gikk hjem med en rekke tips fra det forebyggende apparatet onsdag kveld, enten de trenger dem eller ikke.

LES: Evig eies ikke et dårlig rykte

Foreldrenes ansvar

Kortversjonen?

– Det handler om å engasjere seg i hverdagen til egne barn og unge, var beskjeden fra et samlet forebyggende apparat.

Hvorfor?

– Fordi de unge ønsker det og fordi vi ser at det nytter, og fordi det er nok av eksempler på at det er vanskelig å være ung for mange i 2019 – med press om å være pen, flink, barsk, snill og annet.

– Og vi må lære barna våre at det er helt greit å kunne si nei. For det er ikke så lett å være den som sier nei i 2019 – heller – sa Hofseth Gundersen.

Og for dem som trenger tipsene på foiler, så bringer vi noen videre her:

 

 

 

 

PS! Natteravnene har fått et lite sig av folk som har meldt seg til tjeneste, men behovet for folk som kan gå er fortsatt til stede, sier Gunn Marit Stenvoll.

LES: Det er nå vi må samle gode krefter