Gangbrua på Jessheim

Savnet av byporten

HELGEPULS/KOMMENTAR

Ikke visste vi at savnet av den gamle gangbrua som ble revet i 2005 skulle vokse seg stort. Den gangen hadde vi i hvert fall en byport som ønsket folk velkommen til Jessheim.

Vi sto ved Misjonshuset og så det gamle tremonumentet som ble reist i 1972 forsvinne – bit for bit for bit. Vi så selvsagt den bregrensede skjønnheten i den gamle sliteren av ei bru, som har loset skolebarn trygt over en mer og mer trafikert hovedfartsåre inn til Jessheim sentrum.

Da vi gikk på Døli skole, så var det med både glede, en viss frykt for at Bønna og de eldre elevene skulle ta tak i parkdressen vår og kaste oss ut i løssnøen fra litt høyde. Og vi husker selvsagt da vi sto på toppen og spyttet ned på veien for om mulig å treffe frontruta på bilene som passerte under oss. Vi var kongene på haugen og byen var vår.

Vi har romantisert og tullet med det styggvakre monumentet gjennom mange år og mange skriverier. Men nå som vi har lest oss noe opp på by- og stedsutvikling og nødvendigheten av inngangsporter, så innser vi at gangbrua faktisk hadde en funksjon.

JS natt juni artikkel

Den midlertidige brua – det ble sagt så da den kom opp – ble stående i 33 år. Og – et såkalt “fun fact” er at fundamentet ifølge myten ble brukt som tribune på Bislett stadion under OL i 1952.

14 år etter at den gikk i bakken er savnet større enn noen gang. For der vi en gang hadde en byport – mindre pen, ja vel – så har vi i dag ingenting som signaliserer at vi har ankommet Jessheim. Bortsett fra det blå skiltet der det står “Jessheim”, men det kan vel ikke kalles byport, akkurat.

Den gang hadde vi en byport

Hva er en byport eller byportal?

I byplanen for Jessheim står følgende:

“Historisk sett har det vært vanlig for byene med “bymurer” med porter. Disse har fungert som inn- og utganger til byene – ofte sentrert om hovedveier og avenyer – og de har vært med på å sikre denne. I de fleste europeiske byer har disse murene falt, mens mange byporter har fått lov til å stå igjen. Disse fungerer i dag som portaler inn i bykjerner, og de bringer stedsidentitet og historisk tilknytning. Videre har de blitt brukt til å orientere seg. I moderne tider gir portene ofte opphav til bydelsnavn og de er med på å markere forskjellige bydeler.”

Det er i dette lyset det er grunn til å stille spørsmål ved de prosjektene som profilerer seg som byport og portal i randsoner av Jessheim sentrum. Og da tenker vi først og fremst på prosjektet som er på gang ved inngangen til Jessheim når du kommer sørfra.

LYSBY: Inngangen til ørkenbyen Albuquerque i New Mexico, USA har Route 66 som gjennomfartsåre. Det har de gjort et poeng ut av.

Prosjektet profilerer seg om intet mindre enn Byporten Jessheim og det som ifølge hjemmesiden skal bli “områdets suverent foretrukne handelspunkt”. Vi spurte folkene som står bak denne byporten om hva som skal til for å kalle seg byport i deres øyne.

Er det da sånn at Jessheim blir en byport til Råholt fordi folk kjører forbi når de skal nordover. Eller at Jessheim er en byport til Kløfta for folk som kjører sørover? Ut fra argumentasjonen til aktøren ved inngangsporten til Jessheim, så blir Jessheim det.

– Jessheim sør er det første man vil kjøre forbi på veien når man tar av fra E6, eller er på vei til E6. Byporten er således noe man passerer på vei inn mot sentrum, var svaret vi fikk fra aktøren som skal bygge 800 leiligheter og 13.000 meter med handel.

I den byplanen som gjelder, så er nettopp dette området ved E6 plukket ut som ett av de områdene som skal være en viktig byportal fra sør. Det er grunn til å stille spørsmål om det var en potensiell bo- og “handelsmaskin” som var i tankene den gang?

OKLAHOMA: Slik har de gjort det i byen Stockyards City i Oklahoma, USA.

Denne tematikken – byporter, potensielle drabantbyer og hva som egentlig blir vedtatt – kommer Jessheimpuls tilbake til neste uke.

I mellomtiden trøster vi oss med bilder fra den tiden vi faktisk hadde en inngangsport til Jessheim. Det er ikke sikkert gangbrua var tenkt som en byport, men den var et lite landemerke både innbyggere og tilreisende kunne referere til samt navigere etter.

Nå har vi ingenting.

Det er nesten som om noen har kastet framtidsvisjonene på porten…

JESSHEIM?:  Vi vet ikke, men slik kan vi risikere at byporten til Jessheim fra sør blir.

God helg.