Kommuneøkonomi uten livbøye?

NYHETSANALYSE

Med en kommunalsjef som sluttet på dagen og politiske fløyer som står steilt mot hverandre i hvordan en kommende økonomisk rapport skal håndteres, tilsier at både kommuneøkonomien og det politiske miljøet er på dypt vann. 

Det slo ned som en bombe at kommunaldirektør for helse og omsorg Mette Gro Iversen sluttet  sin stilling nærmest på dagen tirsdag. De ansatte i Ullensaker kommune fikk ifølge Romerikes Blad (saken er bak betalingsmur) beskjeden i en e-post fra Rune Hallingstad tirsdag morgen:

«Ullensaker er i en krevende økonomisk situasjon. Hovedområdet helse og sosial har over lang tid hatt stor vekst, og utfordringene i 2018 har vært spesielt vanskelige. Som følge av utfordringsbildet har Mette Gro Iversen etter 10 år valgt å si opp sin stilling som kommunaldirektør for helse og sosial. Jeg opplever dette som synd for organisasjonen, men har stor respekt for hennes valg og vil ønske henne alt godt framover.”

Dette kommer ikke som noen overraskelse

Jessheimpuls har fulgt politikken og Ullensaker kommune relativt tett siden oppstarten i april 2018, og det kommer ikke som en overraskelse at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon.

“Ullensaker vil fortsette å være en attraktiv vekstkommune, men at kommunen vil ha store økonomiske utfordringer dersom det ikke iverksettes nødvendige endringer.”

LES: Antall omsorgsplasser må tredobles de neste 20 årene

I sitt forslag til budsjett for 2019 skrev rådmannen:

“Rådmannen mener det langt på vei er ønsket om – eller behovet for – investeringer som i størst grad skaper utfordringer i driftsbudsjettet de kommende årene. Ved å dempe investeringstakten og/eller omfanget, så vil det bli mindre belastninger på driftsbudsjettet.”

  • Fram mot 2022 ligger det an til en drastisk økning i finanskostnader, fra 200 millioner kroner i 2018 til 380 millioner kroner i 2022.
  • Årsaken er allerede vedtatte og planlagte investeringer.
  • Ullensaker skal investere til sammen 1,8 milliarder kroner fram mot 2022.
  • Dette er ikke bærekraftig, er budskapet fra Hallingstad til politikerne.
  • Beløpet for svømmehallen til drøyt 350 millioner kroner er ikke tatt med i dette tallet. Det kommer i tillegg.

LES: Budsjett 2019: rom for å velge politisk klokt

Jessheimpuls skal ikke spekulere i hva som var tungen på vektskålen for kommunaldirektør Iversens oppsigelse – ut over bekreftelsen om at det er kommunens økonomiske situasjonen som er årsaken.

Jessheimpuls skal heller ikke spekulere i om det er den enstemmig vedtatte svømmehallen og de dystre analysene til innleide Agenda Kaupang som har bidratt til oppsigelsen.

LES: Lovprising og økonomisk stillhet rundt svømmehallen

Agenda Kaupang beskrev den økonomiske situasjonen som utfordrende og krevende da Jessheimpuls var til stede da byrået ga formannskapet en redegjørelse mot slutten av 2018. Så det finnes ingen hemmeligheter i det Agenda Kaupang kommer til å legge fram i sin endelige rapport i det som ligger an til å bli slutten av mars i år – eller om det blir til høsten.

Det er dette Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er i offentlig ordskifte om for tiden.

Det eneste vi vet helt sikkert er følgende:

Ullensaker kommune bruker mer penger enn det kommer penger inn. Dette har rådmannen og administrasjonen sagt med ropert lenge.

Det som blir spennende å følge med på i tiden som kommer, er hvilke investeringsprosjekter som må skyves fram i tid? Det er en tung liste som av prosjekter som er vedtatt, og kanskje må det hard lut til – i form av å skyve noen av dem fram i tid – for at Ullensaker kommune skal slippe å svømme etter grønne tall.

Eller ser partiene andre livbøyer i det valgkampprogrammer skrives for harde livet?

Vi er vel ikke i posisjon til å ringe Ole Gunnar Solskjær heller?