Betaling på deler av Øras fra april

Skal du ned i karusellen der du sorterer og kaster søppel på Dal skog, så koster det deg en hundrelapp fra 1. april.

Større trafikkbelastning, flere besøkende og befolkningsvekst er argumentene som brukes for å innføre brukerbetaling ned i området “karusellområdet”/rundellen der vi sorterer og kaster avfall.

– Det vil fremdeles være gratis å levere elektrisk avfall, hvitevarer og farlig avfall for private husholdninger.  I tillegg til hageavfall, glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler til returpunkter, sier Kirsten E. Lundem ved Øras.

Dette koster

– Hva koster penger?

– Avfall som tidligere var gratis å levere i sorteringsrundellen kan fremdeles leveres uten ytterligere kostnad, men du må betale 100 kroner for å levere avfall i rundellen.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Så alt er egentlig ved deg gamle, bortsett fra at det uansett koster en hundrelapp for den som skal ned og kaste i avfalssorteringen?

– Det stemmer.

Støy

– Dere ber om bråk og støy nå?

– Vi forstår at dette vil føre til reaksjoner, men tror de fleste forstår at vi alle må betale for eget forbruk enten det er snakk om forbruk av vann, strøm, mobil-data, bilbruk etc. Da bør vi også kunne betale for det avfallet vi selv produserer utover det vi allerede betaler for i kommunens renovasjonsordning. Ref. forurensningslovens kap.1,§2 5.ledd.

– Hvorfor må dere innføre dette?

– På sikt vil trafikkbelastning og flere besøkende tvinge frem økte investeringer og tilpasninger på området, sier Lundem, som sier at brukerbetaling som dette allerede er innført for den mobile gjenvinningsstasjonen i Hurdal.

Næringskundene

– Hva med næringskundene?

– Næringskunder skal alltid levere avfall over vekt. De skal fortsatt betale etter egne satser som før, men får et tillegg for de avfallstypene som tidligere har vært gratis å levere.

– Kunne ikke pengene dere får inn i bruktbutikken brukes til investeringer på området?

– Vårt ønske er at overskudd fra butikken på sikt skal kunne tilfalle lag og foreninger. Per i dag går ikke butikken med overskudd.