Trafikkinstitusjon jubilerer

Trafikkskolen Tut & Kjør markerer 10 års eksistens på Jessheim. Men for Alf Åge Andersen har livet vært en lang og fin reise gjennom 37 år.

Det er blitt noen år, mil og et solid antall uteksaminerte kjøreskoleelever siden Alf Åge Andersen ble hentet til Halvors trafikkskole på Jessheim. Det totale antall elever med oppkjøringsnerver, gledelige utbrudd når “lappen” ble til virkelighet – og kanskje en og annen tåre da teoriprøven måtte tas på nytt – har ikke Andersen tall på siden han startet i yrket for de nevnte 37 år siden.

Og – bare for å unngå misforståelser – med bruken av ordet institusjon mener vi her “betydningsfulle og tradisjonsrike foretagender og samfunnsaktører”. For det er det ingen tvil om at Alf Åge Andersen og hans kjøreskole er i lokalmiljøet.

– Men et bilde på det kan være rundt 70 motorsykkel-elever i snitt i året, sier Alf Åge, som i dag har fire lærere (inkludert ham selv) ansatt i kjøreskolen han tok med seg fra Oslo til Jessheim for 10 år siden.

– Tut & Kjør var helt bevisst navnevalg fordi jeg ønsket å bryte med den tradisjonen av navn på kjøreskolene som eksisterte. Jeg ville ha det litt mer uformelt, sier Andersen.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Halvors trafikkskole

– Hvordan havnet du i bransjen?

– Jeg ble hentet til Halvors trafikkskole i 1982. Jeg ble ferdig med utdannelsen i 1981, men etter hvert startet jeg opp min egen kjøreskole på Grunerløkka i Oslo og ble der i 14 år, sier Alf Åge, som etter hvert ble lei av pendlingen.

– Jeg fikk tilbud om lokaler på industrifeltet, og da valgte jeg å returnere til Jessheim for å starte opp Tut & Kjør her. Det har jeg ikke angret på, selv om folk så litt rart på meg fordi jeg valgte å etablere meg i bakevja ute på industrifeltet den gangen, smiler han.

– I dag er jo dette midt i byen, og det var det jeg så den gangen jeg valgte å komme hjem.

Mer pedagogikk

– Hvordan har jobben forandret seg?

– I dag har vi en mer pedagogisk tilnærming til opplæringen. vi følger skolesystemet og har både etterutdanning og oppfølging av lærerne. Men rent kjøreteknikk så er forskjellen den at det er halvparten som kjører med automatgir i dag. Tidligere var det bare manuell giring, og det var mye mer teknisk tilnærming.

– Hvordan da?

– Det var mye fokus på at blikket skulle sveipe og at bruk av speil – for eksempel – ble automatisert. I dag er det mer forståelse av trafikken mer enn den tekniske utførelsen.

Leste ikke nok

– Hvorfor strøk jeg på teoriprøven da jeg leste for meg selv?

– Du leste vel ikke nok, da…

– Men, for svare alvorlig: for det første var teorikurset veldig omfattende, og så tror jeg det handler litt om at kombinasjonen kjøretimer og praksis der bidro til forståelse av teorien, sier den rutinerte kjørelæreren.

– Når det gjelder automatgir og økningen der, så handler det også noe om den grønne dreiningen. Du får ikke el-biler og hybridbiler med manuell giring, og jeg tipper det går mer og mer den veien.

Trives

– Hvordan er kårene til kjøreskolene i dag?

– Vi har ikke behov for å bli større enn vi er i dag, og vi har bra flyt av elever og opplæring fordi kontoret vårt planlegger et løp sammen med elevene. Det er du nødt til å gjøre i dag, med tanke på fraværsregler på skolen. Da må du tenke langt nok fram i tid, sånn at langkjøring og glattkjøring tas i ferier, for eksempel.

– Og så handler det om å ha stor nok maskinpark til at du kan hente ut en motorsykkel hvis den du bruker plutselig skulle stoppe. Jeg skrur mye sjøl, og så har jeg godt samarbeid med Ulf Robert Øverbye nede i Gardermoveien.

– Hvordan markerer du jubileet?

– Det har jeg ikke tenkt på, men ett eller annet må vi vel finne på, avslutter Alf Åge Andersen.

Det blir vel tut & kjør uansett hva kjøreinstitusjon Andersen går for, tipper vi…