Detonerte økonomisk bombe

Rådmann Rune Hallingstad serverte en aldri så liten tallfestet bombe for politikerne i formannskapet. 42 millioner kroner i merforbruk i helsesektoren som ikke er varslet tidligere.

Et underskudd på 9,8 millioner kroner i regnskapet (0,2 prosent) er en ting – og til å leve med – men rådmannen er klar på at det politiske miljøet burde vært varslet om dette merforbruket på et tidligere tidspunkt. Ved ikke å melde fra, så har politikerne i praksis ikke hatt mulighet til å fatte avgjørelser for å unngå denne smellen i helsesektoren i 2018.

Formannskapet reagerte med unison stillhet, før det ble stilt spørsmål om hvordan dette skal løses og hvordan dette kan ha gått under radaren.

– Merforbruket på Helse og sosiale tjenester skyldes i hovedsak tre forhold:

  • Ny interkommunal legevakt har blitt dyrere enn beregnet
  • Utgifter i barnevernstjenesten har økt
  • Kommunens utgifter til kjøp av institusjonsplasser har vært større enn forventet

Finne løsninger

Jessheimpuls tok en runde med politikerne i formannskapet etter orienteringen fra rådmann Hallingstad, og det rådet en unison forståelse for at dette er noe som må løses på best mulig måte uten å skape for høye bølger inn i valgkampen.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Dette er nye opplysninger også for oss i hovedutvalget for helse og sosial omsorg, sa Fremskrittspartiet Ståle Lien Hansen.

Formannskapet får en politisk sak om dette merforbruket og hva som kan gjøres om 14 dager. Inntil da er det å samle seg for å finne best mulig løsning.

– I august så vi et merforbruk som kunne komme på anslagsvis 10 millioner kroner, men det endte med et merforbruk på 42 millioner, sier Hallingstad.

– Det vil ikke være mulig å spare inn dette innenfor helsesektoren, så vi snakker om en dugnad for å få til dette, sa rådmannen til formannskapet.

Så det ikke komme?

– Hvorfor så man ikke det spriket?

– Noe har framkommet etter august, men noe av dette burde vi ha sett i prognosearbeidet vårt i forkant. Vi kommer til å gå gjennom rutinene våre samt gjøre visse organisatoriske grep for å redusere risikoen for at en slik situasjon kan skje igjen, sier Hallingstad.

– Hvordan henter man seg inn igjen rent økonomisk?

– Det er ikke tatt høyde for dette merforbruket i budsjettet for 2019, og noe av spørsmålet er hvordan vi skal håndtere dette, sier rådmannen, som sier det er kjøp av institusjonsplasser andre  steder som er den største kostnaden.

– Men ved ikke å varsle politikerne, så har jeg redusert deres styringsmulighet. Det beklager jeg og legger meg flat for, sier rådmannen til Jessheimpuls.

Regnskapet for 2018 kommer totalt sett greit i havn, men det høyere skatteinntekter enn beregnet som demmer opp for smellen i helsesektoren. Men uansett går man inn i året med 42 millioner det ikke er tatt høyde for i budsjettene.

– Ullensaker er en av landets største vekstkommuner. Det gir muligheter, men også utfordringer. Veksten har gitt oss 30 millioner kroner  ekstra i frie inntekter for 2018. Resultatet på Helse og sosial er bekymringsfullt. Derfor er det gjort helt nødvendige organisatoriske grep. Rådmannen og hans stab har min fulle tillit, sier ordfører Tom Staahle.

Tøft for helsesektoren

Men at det er utfordringer i horisonten for helsesektoren i Ullensaker kommune hersker det ingen tvil om, og dette utfordringsbildet er varslet i lang tid – svart på hvitt i perspektivmeldingen til rådmannen fra mai i fjor, og også i budsjettframlegget før jul.

– Det er spesielt boligsituasjonen som er utfordrende for oss. Og kanskje er vi der at det presser seg på endringer allerede nå?

– Det som er positivt er at det allerede er jobbet med det utfordringsbildet vi har sett lenge, og Agenda Kaupang er i sluttfasen med sin rapport og evaluering av situasjonen. Deres arbeid vil bli lagt fram nå på vårparten, sier rådmann Hallingstad.