Søker om å bli årets attraktive by

Ullensaker kommune melder seg for første gang på i kampen om å bli Norges mest attraktive by. Jessheim har vært i flere finalerunder tidligere år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går hvert år ut og søker etter kandidater som ønsker å melde seg på i kampen om å bli årets by, og også i år starter jakten på kandidater.

Dette er femte gangen det letes etter steder “der det er godt å bo, arbeide, eller bare være på besøk”, som det heter i utlysningen. Jessheim var for øvrig i finaleheatet i 2014, det første året denne kåringen foregikk.

LES: Da Jessheim var i finaleheatet til å bli årets by

Kriteriene som ligger til grunn i denne kåringen er:

  • Kommuner som evner å ta en ledende rolle i by- og stedsutviklingen, i nært og forpliktende samarbeid med blant andre private aktører og innbyggere, vurderes positivt.
  • Innovative arbeidsmetoder, verktøy og løsninger blir vektlagt.
  • Prisen skal fremheve og belønne forbilder med konkrete, fysiske resultater og gode prosesser knyttet til planlegging, medvirkning og gjennomføring av planer og tiltak.
  • Vi vektlegger god stedsutvikling og bærekraftige areal- og transportmessige grep som fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling og mer sykling og gange.
  • Det er også viktig å ta vare på og skape gode friområder og attraktive bomiljø med gode boliger.
  • De bygde omgivelsene må utformes med kvalitet og bidra til byliv, gode møteplasser og opplevelser.

Det var Høyre som løftet fram det som endte med et fellesforslag fra samtlige partier: altså å formalisere en søknad om å bli årets attraktive by.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Ikke minst den kommende mobilitesplanen vil være et godt argument, sa Kvilten i møtet.

– Nå ligger denne saken hos administrasjonen, og det blir jobbet en godt argumentert søknad, sier Kvilten til Jessheimpuls.

Fristen for å søke er 15. mars.

PS! Jessheim var forresten i finaleheatet i kampen om å bli årets blomsterby i 2004, så stedet vårt er blitt lagt merke til av juryer opp gjennom årene.

LES: Blomsterbarnet Ivar på tokt