Bråstopp for omkjøringsveien

Håndbrekket er inntil videre satt på for omkjøringsveien. Formannskapet tråkket på bremsen tirsdag.

Utbygger Morthen Bakke (nummer to fra venstre) og hans gjeng fikk ikke mange nok i det politiske miljøet i sin favør i saken om Jessheim sør-øst tirsdag ettermiddag.

Et ekstraordinært formannskapsmøte konkluderte – mot Fremskrittspartiets tre stemmer – med at en utbyggingsavtale for området Jessheim sør-øst og omkjøringsveien ikke sendes ut til høring. Arbeiderpartiet, Venstre og SV stemte sammen med Høyres to representanter for Høyres forslag.

Saken blir trolig ikke tema før den bebudede reguleringsplanen for omkjøringsveien skal opp som politisk sak i juni.

Vedtaket

Vedtaket – ført i pennen av Høyre – som ble fattet tirsdag lyder som følger:

“Avtalen legges ikke ut på offentlig høring, da avtalen slik den foreligger ikke oppfyller planbestemmelsene  jmf. punkt 2.1: “Før det gis IG (igangsettelse) for nye boliger innenfor området skal omkjøringsveien Jessheim sørøst, med rundkjøring mot Algarheimsvegen, være opparbeidet eller sikret opparbeidet gjennom godkjent utbyggingsavtale. Avtalen, hvor finansiering av hele veien fremgår, skal legges frem for politisk godkjenning.” 

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Og videre:

“Forutsetningen for kommunedelplanen Jessheim sør-øst var at grunneiere og utbyggere samlet skulle stå økonomisk og praktisk ansvarlig for bygging av veien. Nå foreslås det at det skal inngås utbyggingsavtale med den enkelte etter hvert som de får regulert sine områder, uten en fullverdig garanti fra første utbyggingstrinn, for at veien vil bli fullfinansiert og bygget i sin helhet. Jf. spesielt punkt 3, 4 og 5 i utbyggernes erklæring, samt punkt 12 i utbyggingsavtalen for felt B5. Administrasjonen bes om å forhandle fram ny avtale, som sikrer en felles utbyggingsavtale for hele veien, i tråd med KDP for Jessheim sørøst.”

Vei opp i juni

– Hva nå, Kvilten?

– Nå kommer reguleringsplanen for omkjøringsveien opp i juni. Da tar vi det videre derfra, sier Kvilten.

Ordfører Tom Staahle sa at det politiske miljøet må være klar over at omkjøringsveien til anslagsvis 300 millioner kroner – en kostnad utbyggerne ikke var nødt til å ta, men som de har sagt seg villige til å ta – kan være i spill med det vedtaket formannskapet har fattet.

– Jeg ser ikke bort fra at den omkjøringsveien kan komme raskere på denne måten, mente Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud, tilhører under sakens gang.

Trekker seg ut?

Skogmo Eiendom AS har ved styreformannen sendt en e-post til det politiske miljøet at selskapet vurderer å trekke seg ut av Ullensaker hvis det ikke ble fattet et vedtak om å sende forslag til utbyggingsavtale ut på høring i dette møtet. Så skjedde ikke. Og det er bare å avvente om selskapet tar med seg snippesken og forsvinner ut av kommunen.

LES: Nytt utkast til utbyggingsavtale fram for politikerne