Nytt utkast til utbyggingsavtale legges fram for politikerne

Et framforhandlet utkast til utbyggingsavtale for Jessheim sør-øst og omkjøringsveien blir lagt fram for formannskapet i ettermiddag. 

Det reviderte forslaget til utbyggingsavtale er lagt ved saken som skal opp i formannskapet (se link litt lenger ned i saken), og kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger sier til Jessheimpuls at det ikke er utbyggers avtale som legges fram, men et avtaleutkast Ullensaker kommune og utbyggere er kommet fram til.

– Rådmannen står fullt bak avtalen. Om vi ikke hadde gjort det, hadde vi ikke lagt den fram og anbefalt den, sier Tveranger.

Jessheimpuls skrev i morges at Ullensaker kommune har mottatt brev fra styreleder Knut Holte i Skogmo Eiendom AS, og at utbygger Skogmo Eiendom AS i brevs form truer med å trekke seg ut av Ullensaker og heller gå for prosjekter i andre kommuner.

I brevet skriver styrelederen at omkjøringsveien vil henge i en tynn tråd – samt at selskapet trekker seg ut av Ullensaker – hvis det ikke stemmes slik utbygger ønsker og skisserer. Med andre ord: vedta forelagt utbyggingsavtale, som framforhandlet og jobbet fram av administrasjonen i kommunen og utbyggerne (med de respektives advokater).

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

LES: Forslag til revidert utbyggingsavtale her

“Som utbygger kan vi ikke lenger leve med summen av (disse) forsinkelsene, den betydelige usikkerhet som disse skaper for både oss og boligkjøperne samt den fullstendige mangel på forutsigbarhet i våre rammevilkår…”, skriver Holte i brevet som er stilet til Ullensaker kommune ved ordfører Tom Staahle.

Bakgrunnen for brevet er at formannskapet for en uke siden stemte ned forslaget om å sende saken om omkjøringsvei og et løp for finansiering av den ut til høring. Høyre og Arbeiderpartiet og MDG ønsker svar på visse spørsmål som det knyttes usikkerhet rundt – og at de ønsker å forsikre seg om at Ullensaker kommune ikke forplikter seg til en avtale som vil slå tilbake på kommunen.

LES:  Senket farten på omkjøringsveien

Styreleder Holte i Skogmo Eiendom AS skriver i brevet at styret i Skogmo Eiendom AS kommer til “å trekke selskapet ut av det planlagte samarbeidet om omkjøringsveien på Jessheim sør-øst, dersom ikke utbyggingsavtalen, uten vesentlige endringer, blir vedtatt i formannskapet tirsdag 5. mars.”

Og videre:

“Bygging av Skogmo Park, og dermed omkjøringsveien, blir i så tilfelle utsatt på ubestemt tid. Scandinavian Property Group og Bakkegruppen vil i stedet da allokere (tildele eller fordele) kapital og ressurser til andre prosjekter i andre kommuner med større forutsigbarhet og en mer positiv holdning til oss som utbygger og samarbeidspartner.”

Skogmo Eiendom AS har sendt dette brevet til Ullensaker kommune fordi utbygger mener kommunen og det politiske miljøet på grunn av mange utsettelser og vedtak i utbygger disfavør:

“Vi har siden sommeren 2018 forsøkt å få fremforhandlet nevnte utbyggingsavtale. Kommunen har her sterkt bidratt til at denne prosessen har dratt vesentlig ut i tid – til tross for at Skogmo Eiendom AS tidligere har presisert at avtalen måtte være behandlet i formannskapet senest før jul 2018.” skriver styreleder Holte.

Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte i dag, tirsdag 5. mars, klokken 16.00. Det er kun saken om Jessheim sør-øst og omkjøringsveien som skal behandles, og det ryktes at deler av møte blir lukket for offentligheten. Men det er ikke noe som står i brevet fra styrelederen i Skogmo Eiendom AS.

BREVET: Dette er brevet fra styreleder Knut Holte i Skogmo Eiendom AS.

Følgende er på kopilisten i brevet fra styrelederen i Skogmo Eiendom AS til Ullensaker kommune:

Canica AS

Pactum AS

Bakkegruppen AS

Scandinavian Property Group AS

PS! Det ekstraordinære formannskapsmøtet begynner 16.00 på rådhuset.