Hvordan analyserer vi oss selv og byen vår?

Byutvikling blir raskt synsing. Men noen har forsøkt å gå analytisk til verks når Jessheim ble satt under lupen.

Bjørn H.S. Kristiansen jobbet i sin tid med en byutstilling i Drammen, og det var i den forbindelse han kom over arkitektfilosof Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000), som var en forkjemper for helhetstenkning i sitt virke som teoretiker og praktiker.

– Det var veldig interessant å se steder ved hjelp av den metodikken og de premissene som ble lagt til grunn av han, sier Kristiansen, som i dag jobber som produsent for kulturarv gjennom Den kulturelle skolesekken.

To måter å se på

Hvordan henger ting sammen? Hvordan tar nye bygninger opp i seg det som allerede eksisterer på et sted? Norberg-Schulz gikk mer inngående inn i materien, men dette er telegramversjonen av det han sto for:

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel
 • Alle steder har “noe”
 • Arkitektur må stå i stil til dette “noe”
 • Stedsanalyse deles i to deler: stedsbruk og stedsopplevelse
 • Stedsbruk er hvordan folk bruker et sted
 • Stedsopplevelse er hvordan vi opplever et sted gjennom sansene våre

– Jeg må innrømme at jeg ikke husker så mye av den artikkelen jeg skrev om Jessheim i 2011, men jeg mener at det er veldig nyttig å analysere et sted ved hjelp av noen gitte punkter, sier Kristiansen, som tidvis jobber som reiseleder og guide..

– Jeg støtter meg til Norberg-Schulz når jeg kommer til et sted eller en by som reiseleder, og jeg opplever at det skaper gode diskusjoner og ny innsikt i gruppen når vi snakker om temaet.

Bruk

Så hva er det Norberg-Schulz egentlig sier om hvordan vi skal tilnærme oss et sted?

Jo, arkitekturfilosofen ser på stedsbruk gjennom fem parametere:

 1. Ankomst – hvordan ser stedet ut fra avstand?
 2. Muligheter – Vel framme, hvilke muligheter åpner seg (handle, spise, sette seg ned)?
 3. Samvær – Innbyr stedet til samvær i form av benker og små plasser og annet som inviterer oss til å tilbringe tid her?
 4. Institusjoner – rådhus, kirke skole som forklarer oss hvordan innbyggere og andre ser på eller betrakter verden?
 5. Tilbaketrekning – hvor kan vi trekke oss tilbake og ta en pause fra andres blikk?

Oppfattelse

Stedsoppfattelse er på mange måter den morsomste delen av arkitekturfilosof Norberg-Schulz sitt budskap:

 • Hvordan orienterer vi oss – på et sted, altså hvordan oppfatter vi stedets retninger?
 • Gjenkjennelse – hva drar vi uten videre kjensel på av naturlige og menneskeskapte formasjoner på et sted?
 • Stemning – hva slags tone eller prat har dette stedet som virker inn på vår sinnsstemning.
 • Tid og rom – altså hva påvirker oppfattelsen av stedet (eksempelvis nærheten til hav, slettelandskap, fjell, arkitektur)
 • Menneskene – hvordan oppfatter vi menneskene vi møter?

Prøv selv

Hva fant godeste Bjørn H.S. Kristiansen ut?

Det kan du lese i denne linken: EKSEMPELET JESSHEIM

PS! Hvorfor pakke med seg notatblokk og blyant for så å legge i vei med denne tilnærmingen for øyet selv?

LES: Søker om å bli årets attraktive by