Først i løypa med framtidens helseløsninger

Med etablering av et nettverk innen forebygging og rehabilitering på Jessheim, så inntar Ullensaker og internasjonalt tenkende samarbeidspartnere førersetet når det kommer til framtidens måte å tenke helse på.

Og hvem vet, sier ordfører Tom Staahle, kanskje er det i Ullensaker at de framtidige hjelpemidlene og løsningene blir klekket ut rundt forskjellige helsemessige utfordringer?

– Det er i hvert fall ingen grunn til at vi ikke skal våge å tenke de store tankene når det kommer til denne etableringen, sier ordføreren.

Budsjettet er på 1,8 millioner kroner, der regionalt innovasjonsprogram bidrar med 800.000 kroner, Ullensaker kommune med 50.000 kroner og egeninnsats innen plan og næring samt at resten av midlene finansieres av andre prosjektmedlemmer. Prosjektet vil avsluttes i september 2020, men mye av jobben vil bli gjort nå i 2019.

Nettverk

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

FRAMTIDEN: Området ved LHL-sykehuset omtales som Gardermoen Campus. Det er her framtidens løsninger skal forskes fram i dette prosjektet. Foto: Finn Ståle Felberg

– Så hva er egentlig i ferd med å etableres?

– En såkalt innovasjons-hub, sier næringsrådgiver i Ullensaker kommune Linda Sjåstad Andreassen.

– Ja?

– Et innovasjonsnettverk for utvikling innen forebygging og rehabilitering.

– Målet er at dette nettverket som etableres i tilknytning til LHL-sykehuset skal komme opp med nye produkter og arbeidsprosesser for å styrke et helhetlig pasientforløp – som gjør at innbyggerne våre kan trene seg opp hjemme samt få hjelpemidler som gjør at de kan bo hjemme lenger, sier Sjåstad Andreassen.

– Og vi vet at innbyggerne i Ullensaker vil bo hjemme så lenge de kan, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, konstituert kommunaldirektør innenfor helsevern og sosial omsorg i kommunen.

Helse i framtiden

– Litt vanskelig å få tak i hva dette er?

– Det er forståelig, men dette er veldig enkelt forklart en gylden mulighet for Ullensaker å komme seg i posisjon til å være hjemsted for et internasjonalt miljø som tenker stort når det kommer til å forske på framtidige løsninger innenfor helseforebygging og rehabilitering.

– Vi blir et attraktivt sted for et innovativt internasjonalt miljø innen helse, sier Tom Staahle.

– Og det at et sånt miljø er på vei til å etablere seg her, blir lagt merke til av andre innovatører. Så dette er første steg mot å bygge opp et innovasjonssenter i kommunen, sier Staahle.

Penger å spare

– Og det er penger å spare for kommunen?

– Selvfølgelig vil det bli penger å spare når det kommer til helsesektoren.  Folk kan bo lenger hjemme samt at de kan rehabiliteres hjemme – og de kan være hjemme og få forebyggende behandling der de bor.

– Hva vil du si om status nå?

-Norway Heath Tech har startet arbeidet med å bygge opp innovasjons-huben,  og er i dialog med de viktigste aktørene og samarbeidspartnerne. Til høsten vil vi vite mer konkret hva hub-en vil inneholde av bedrifter, prosjekter, møteplasser og ansatte., sier Sjåstad Andreassen.

Utfordringer er der

– Utfordringer eller snubletråder her?

-Ja, selvsagt. Mange.

– En av de største er at utviklingsarbeid alltid krever tid til å jobbe med det, penger, langsiktighet og en ekstrainnsats. Derfor er det så viktig at vi har sterke samarbeidspartnere i prosjektet. Det er også helt avgjørende at vi nå fikk drahjelp fra Regionalt innovasjonsprogram som har bidratt sterkt til finansieringen av arbeidet, sier næringsrådgiveren.

Internasjonalt snitt

Det er store aktører som er med i dette prosjektet, som kan gi betydelige positive resultater innen forebygging og rehabilitering.

– Norway Health Tech er en vesentlig internasjonal helseaktør på vegne av den norske helsesektoren.  Ambisjonen deres er å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020, og visjonen til Norway Health Tech er:

“Vi har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon. Vi skal sørge for bedre helseløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid på tvers av sektorer.”

– Potensial

– Og så er jo LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) sterke på en stadig mer helhetlig oppfølging av pasientene sine, sier Tom Staahle.

– Vi ser et stort potensial i dette prosjektet, sier Are Helseth i LHL.

– LHL har alltid vært framoverlent når det kommer til nye behandlinger og ny teknologi, så dette ser vi fram til å samarbeide med Ullensaker kommune og Norway Health Tech om.

– Hva slags sykdommer er det snakk om?

– De store sykdommene er jo hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og psykisk helse, sier Helleseth.