Lysløypa på Jessheim i det blå

Ullensaker kommune og sportsklubben Hauerseter deler på ansvaret for lysløypa i Nordkisa. Men lysløypa på Jessheim henger fortsatt i løse luften de neste årene.

Løypekjører Ole H. Skolt i Ullensaker kommune har den gamle lysløype-traseen som går ut fra Allergot ungdomsskole på sin kjøreplan, men som lysløype vil ikke den ærverdige gamle traseen bli restaurert. Lysløypa fikk et slags banesår etter stormen som raste for det som begynner å bli noen år siden, og det ligger ikke i kortene at denne traseen blir reparert og satt tilbake til opprinnelig stand.

– Jeg kjører fra Allergot til Borgen og Kløfta når forholdene tillater, sier Ole Skolt, som er ute og tester ny spormaskin til scooteren i disse dager. Den ser ut til å kunne fungere veldig bra, er konklusjonen.

Blått lys

Men det brenner et blått lys for videre lyssetting og istandsetting av nevnte trasé fra Allergot og ned til jordene og til Borgen.

– Det er mye som henger sammen her, sier Haakon S. Fjone i Ullensaker kommune.

JS natt juni artikkel

– Og da tenker du på?

– I saken om Jessheim sør-øst er lysløype og friluftsområder med i beregningene, og saken om potensielt nærmiljøanlegg i tilknytning til Randbydalen skisenter – eller et annet sted i kommunen – er også på gang, sier Fjone.

– Men området Jessheim sør-øst ser ut til å dra ut i tid?

– Ja, det siste vedtaket tyder på det, sier Fjone, som ikke vet hva som skjer videre i den saken.

Grønt lys

Men i Nordkisa ser får de til en løsning og et løft for lysløypa.

Hauerseter sportsklubb Nordkisa har sendt kommunen en søknad om å overta eier- og driftsansvar for lysløypa der ute. Ullensaker skiklubb har en avtale med HSKN om bruk av dette anlegget. Skiklubben stiller seg også bak klubbens ønske om kommunal overtakelse.

Klubbens hovedargumenter er manglende ressurser, samt at Hauerseter ikke lenger har tilbud om langrenn i sin klubb. Samtidig som de anser løypa som et folkehelstilbud for hele kommunen, og at derfor kommunen bør drifte anlegget.

Vedtaket

Kommunestyret vedtok i går kveld følgende løsning, altså delt ansvar:

Vedtak

  • Ullensaker kommune bevilger inntil 2.500.000,- kroner til rehabilitering av lysløypa i Nordkisa, i henhold til denne sakens alternativ 2.
  • Investeringen finansieres gjennom bruk av midler fra disposisjonsfondet.
  • Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med de berørte klubbene.
  • Formannskapet ber administrasjonen vurdere en overtagelse inn i budsjett 2020 forutsatt atavtaler med berørte klubber ikke kommer på plass jfr. pkt 3.

Kommunen påtar seg kostnadene med å rehabilitere løypa, men sportsklubben beholder fortsatt driftsansvaret. Dette innebærer at kommunen reparerer lyset. Skiklubben fortsetter å preparere skiløypa, og sportsklubben står for kostnadene knyttet til leie av grunnen. Klubbene vil fortsatt få refundert hoveddelen av sine utgifter gjennom ABC-midlene. Anlegget opprettholdes som et viktig folkehelsetilbud i Nordkisa og for befolkningen i Ullensaker for øvrig. Kostnaden for kommunen blir på 2,5 millioner kroner.