Alt det gode kommer ikke ovenfra

Yezzfest artikkel

Tomme gravlys med stearinrester er rene delikatessen for flokker av kaier som sprer dem ut over eiendommer og jorder. Folk bes ta en tur på gravene og rydde bort tomgods.

Atle Hagen viser fram søppelsekken med tomme gravlys han har plukket i nærområdet rundt Ullensaker kirke. Han tar ofte en tur og rydder opp etter kaiene som har fest på gravstedene.

– Det er mange kaier som holder til her ved Ullensaker kirke, og jeg ser dem ofte fly av sted med gravlys i nebbet, sier Hagen.

Marit Lauten Kopperud bor på en gård et par-tre drøye steinkast unna Ullensaker kirke. Også hun finner gravlys på eiendommen sin.

– På ettermiddagene store flokker hit til kirken for å forsyne seg av det som finnes på gravstedene. Derfor oppfordrer vi folk til å ta en runde på graven for å fjerne tomme lys – og da helst 72 timer etter at de har vært og tent lys på gravene, sier Dene Støe, kirkeverge i Ullensaker kirkelige fellesråd.

Kaier spiser stearin

STEARIN: Kaier tar med seg tomme gravlys og sprer dem på beiteområder og eiendommer i ganske stor omkrets rundt Ullensaker kirke.

– Våre folk tar noe av det de ser, men dette er ikke en del av jobben deres, sier Støe, som understreker at ingen gjør noe galt ved å la lysene stå.

– Men med kaier i området, så er dette blitt et problem, ikke minst fordi lysene spres på jorder og i verste fall havner i foret til dyr, sier kirkevergen.

Anbefaler fast lykt

– Hva er smart på permanent basis?

– Det aller beste er faste lykter på graven, for da kan man sette lyset der inne. Men det er faktisk viktig at det er lukkemekanisme på lyktene også. Kaiene gir seg ikke så lett.

Problemet med kaier som tar brukte gravlys er størst ved Ullensaker kirke, sier kirkeverge Støe.

– Hovin og Furuseth kirker er ikke så utsatt, men vi blir glade hvis folk tar en tur på gravstedene og rydder med seg det som måtte stå igjen fra høytider.

– Jeg har også sett kaier med hodet sittende fast i gravlys med plastemballasje, så helt ufarlig for fuglene er det heller ikke.

Bruk av lys øker

– Bruk av lys på gravsteder øker i omfang, har vi lest?

– Det stemmer. Det er mer bruk av lys på gravsteder, og vi synes det er flott at folk pynter og gjør gravene fine. Men vis hensyn. De fleste lys brenner i maks 72 timer, sier Støe, som sier at det blir hengt opp plakater på kirkegården i løpet av kort tid.

– Som en påminnelse om at vi alle bidrar, sier kirkevergen.

Fakta kaier

  • Kaie, Corvus monedula, er en art i kråkefamilien.
  • Kaia er ca. 35 cm lang og veier mellom 200 og 250 gram.
  • Den ligner den større kråka, men er nesten fullstendig svart og har grå nakke og hvitaktige øyne.
  • Kaie sees ofte i selskap med kråke, men skilles lett på at den er mindre, og ved at den flyr med raskere og dypere vingeslag.
  • Den er en dyktig flyger som i grupper kan utføre akrobatiske fluktleker mens de effektivt utnytter vind og luftstrømmer.
  • Kaia finnes i hele Europa fra Fennoskandia til Middelhavet og Nord-Afrika, fra De britiske øyer til Himalaya og Vest-Sibir.
  • I Norge hekker kaia i spredte kolonier på lavlandet i Sør-Norge med hovedtyngden omkring Mjøsa, Rogaland og indre Trøndelag.
  • Fuglen er fredet