Skolelunsj rulles ut på Allergot

Ved Gystadmarka ungdomsskole ser pilotprosjektet kantinedrift i skolen ut til å være en suksess. Nå skal Allegot ungdomsskole inn i det gode selskap.

Kantineprosjektet ved Gystadmarka startet opp som et pilotprosjekt i regi av Gnist mat og opplevelser, en arbeidstreningsbedrift som blant annet driver kantina på rådhuset på Jessheim.

– Det lå i planene at vi skulle utvide pilotprosjektet med en skole til i løpet av første halvår i 2019, sier Magnus Tvedt-Øresland til Jessheimpuls.

– Vi er ikke i gang, men det er ikke lenge før vi har det meste av det praktiske på plass for å kunne starte opp på Allergot.

Han prater med like stor overbevisning som en svovelpredikant, den godeste Magnus Tvedt-Øresland, avdelingsleder med ansvar for Gnist mat og opplevelser, arbeidstreningsprosjektet som håndterer kantinedriften og det meste av det som skjer i foajeen på rådhuset på Jessheim.

JS natt juni artikkel

Flere spiser

– Hvordan er frokost og lunsj blitt tatt i mot på Gystadmarka ungdomsskole?

– Vi er i ferd med å gå gjennom elevundersøkelser rundt dette nå, men mitt inntrykk er at folk er fornøyd, sier Tvedt-Øresland,

– Vi har fått innspill på å tilby mer “ungdommelig mat”, så vi får se om vi kan finne en middelvei mellom ønsker og føringer fra Statens ernæringsråd, smiler prosjektlederen.

– En av tre ungdommer spiser ikke lunsj på skolen, og mange av dem igjen spiser ikke frokost. Det er en skandale, sier den tidligere profilerte matrådgiveren.

Ringvirkninger

– Tilbakemeldinger vi har fått fra lærere ved skolen, er at de merker økt konsentrasjon hos elevene etter at ordningen kom. Og når flere spiser varm lunsj, så tror jeg det virker inn på de elevene som har med seg matpakke også. Det skaper gode bølger, og flere spiser i løpet av skoledagen.

– Hva skjer når pilotprosjektet er over?

– Arbeiderpartiets landsmøte uttalte nylig at de ønsker å innføre gratis skolemat. Det er historisk, og det er et viktig signal, sier Tvedt-Øresland, som er fornøyd med ordningen de har fått til på Gystadmarka – og nå snart Allergot ungdomsskole. Det blir frokost og lunsj til 20 kroner dagen for den som vil.

Før oppstart

Dette sa Tvedt-Øresland før oppstarten i fjor:

– Jeg tror vi kan telle på en hånd antall velfungerende kantiner i norske skoler, og akkurat det har vi lyst gjøre noe med i dette pilotprosjektet. Jeg er imponert over rektor ved Gystadmarka ungdomsskole som fikk tenning på denne ideen, og jeg er imponert over foreldreutvalget ved skolen, sier Tvedt-Øversland.

– Hva skal til for å kalle dette en suksess etter ett år. Hvordan skal dere måle suksessen?

– Vi vil foreta en nullpunktsanalyse ved skolestart i august for å finne ut hva slags forhold elevene ved skolen har til frokost og lunsj, og for å finne ut hvor mange som spiser frokost og lunsj. Pilotprosjektet vil være en suksess hvis flere elever spiser frokost og lunsj enn ved skoleårets begynnelse. Jeg håper for mitt bare liv at dette lykkes, for mat og kosthold for ungdommer i denne alderen er faktisk livsviktig. De vokser og utvikler seg jo for fullt i den alderen.

Analyser og erfaringer er i ferd med å evalueres. Håpet er at dette kan fortsette på skolene.

LES: I front med gnistrende pilotprosjekt