Tom Blakkisrud og Øyvind Laache tok for noen år siden til orde for et opplegg der folk adopterer en veistrekning og holder den ren. Kanskje tiden er inne for det nå?

Nå rydder vi vekk vinteren

I år blir det feiet og klargjort i bygatene i god tid før 17. mai. Og alle oppfordres til å ta i et tak i sitt eget nærmiljø, slik det ble gjort i Gamle Trondheimsveien for noen år siden.

Ryddemannskaper har vært ute i gatene for å gjøre det pent etter vinteren i natt, så de kommunale veier, fortau og gater er godt i rute til å framstå i sin skjønneste prakt til 17. mai og våren for øvrig.

I fjor var det Veidekke som på oppdrag fra Statens veivesen ikke ratt å ta sin skjerv av feiing og rengjøring i Jessheims gater.

– Vi tar det for gitt at de som har fått oppdraget er på ballen i år, sier ordfører Tom Staahle, som i fjor kastet hansken og selv fant fram feiekosten og tok et symbolsk tak for vise veimyndighetene hvordan vi gjør det i Ullensaker. I år må veivesenet ta ansvar sjøl, for ordføreren har nok med jobben der politiske motstandere forsøksvis skal feies av banen i det kommende kommunevalget.

JS natt juni artikkel

– Vi begynner etter planen i kveld – tirsdag – og fortsetter på mandag kveld. Dersom alt går etter planen bør mye være gjort ved utgangen av neste uke, sierAnders Auberg, kommunikasjonssjef Veidekke.Industri

I FJOR: Vi tar for gitt at veimyndighetene rekker å gjøre rent i tide til 17. mai i år, sier ordfører Tom Staahle. I fjor rakk ikke Veidekke å bli ferdig med jobben. 

Alle tar litt

Ullensaker kommune går på sin hjemmeside ut og oppfordrer alle til å bli med på årets vårrengjøring i ukene 18 og 19 – altså fra 29. april til 12. mai.

“Våren er her, og i år som i fjor kommer behovet for opprydding av alt hva snøen har gjemt gjennom vinteren. Vi oppfordrer velforeninger, borettslag, boligsameie og grendelag til felles vårdugnad som vil gjøre bomiljøet og nærmiljøet mer trivelig.”, heter det på hjemmesiden.

Gjennomføringen:

I samarbeid med ØRAS gjennomføres vårdugnaden i ukene 18 og 19 fra 29 april til 10. mai. Du kan hente avfallsekker i uke 17 fra 23 april.

 • Gjennomsiktige avfallsekker hentes på Kombibygget, Brannmannsveg 5. 2069 Jessheim i uke 17 på ukedagene mellom 08.00 og 15. 00.
 • Plukking av avfall gjennomføres og avfallet kjøres til Miljøstasjonen Dal Skog i ukene 18 og 19 å ukedagene mellom 07.00 og 17.00.

Oppryddingen gjelder på friområder og fellesområder langs veier og på lekeplasser i nærmiljøet. Veisøppel skal registreres på vekta og kastes som avfall. Avfallet kan leveres gratis på www.oeras.no mot å benytte gjennomsiktige avfallsekker.

Highway-gutta

Tom Blakkisrud og Øyvind Laache tok for det som begynner å bli noen år siden ansvar og gjorde som de gjør i Amerika. De adopterte Gamle Trondheimsveien og ryddet blant annet en sofa som noen hadde kastet fra seg langs en usjenert del av den veien.

I Amerika har de et opplegg kalt “Adopt a highway”, der for tar ansvar for et lite stykke motorvei og holder den strekningen ren og i orden. Motytelsen er at veimyndigheter (eller kommunen) setter opp et skilt eller en plakett som synliggjør hvem som holder strekningen i orden. Veimyndighetene bruker årlig 50 millioner kroner (eller mer) på å rydde opp søppel vi innbyggere kaster fra oss langs veier.

Noe for Ullensaker i en prøvet tid rent økonomisk å teste ut “adopter en veistrekning eller gatestubb”?

Adopt-a-Highway er et konsept fra USA

 • Bedrifter kan «adoptere» en veistrekning og gjennom økonomisk bistand, eller ved hjelp av frivillige søppelplukkere
 • Til gjengjeld setter myndighetene opp plakater med bedriftens navn.
 • Programmet har sin bakgrunn fra 1963 da James R. «Bobby» Evans, ingeniør i San Angelo-distriktet, så en undervisningsfilm som viste farene ved forsøpling langs motorveien.
 • Det første Adopt-a-Highway-skiltet ble satt opp 9. mars 1985 ved U.S. Route 69 i Texas.
 • Enkelte steder i USA har det blitt «trendy» blant de svært velstående å adoptere veistrekninger.
 • Programmet er åpent for alle organisasjoner, noe som ble kontroversielt da Ku Klux Klan adopterte en del av Interstate 55 i Missouri.
 • Den delen av veien ble senere gitt navnet «The Rosa Parks Freeway» etter den amerikanske borgerrettighetsforkjemperen.
 • I Norge er det få som har tatt i bruk dette konseptet
 • I Enebakk har en spesialbutikk tatt dette konseptet til seg og holder en fem kilometer lang strekning langs fylkesvei 155 fri for søppel. Det informeres med skilt i begge retninger, og ryddingen finansieres av bedriften selv.
 • Kilde: Wikipedia