Foreldrenettverk har gitt resultater

I snart ett år har foreldrenettverket ved Algarheim skole vært i gang. Suksessfaktoren er så til de grader til stede.

– Vi føler at foreldrenettverket har bidratt til bedre læringsmiljø og foreldre og elever blir kjent med hverandre på tvers av klasser og trinn, sier Anne Vollebæk, leder av FAU ved Algarheim skole.

Et foreldremøte i mai i fjor var begynnelsen på det som er blitt et lite eventyr på Algarheim. Ambisjonen var å engasjere foreldre til å ta del i et nettverk for å skape et trygt og gjennomsiktig oppvekstmiljø for barn og unge på Algarheim.

– Vi fikk mange navn på blokka rett etter at allmøtet var ferdig, og ut fra det ble det opprettet et foreldrenettverksutvalg bestående av 8-12 personer fra foreldregruppa, sier Vollebæk til Jessheimpuls.

LES: Går aktivt til verks for å berge nærmiljøet

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Foreldre møtes

– Hva er mandatet til det utvalget?

– Det utvalget har jobbet bevisst med å motivere til at det på alle klassetrinn blir arrangert store og små arrangementer der elever og foreldre blir kjent med hverandre og vet hvem de andre er. Dette har ført til at foreldregruppen kommuniserer bedre på tvers av klasser og trinn, og tilbakemeldingene vi får er at læringsmiljøet er blitt bedre.

Resultatene fra allmøtet i fjor er blant annet at det er startet opp nettverksgrupper i alle trinn; foreldre har møttes til kaffe, mammakvelder og pappakvelder og andre aktiviteter.

Dessuten fikk nattravnene flere frivillige, og dialogen med naboer som ikke har egne barn på skolen er involvert i dialog med foreldrenettverket.

God start

– Nå er alt fryd og gammen?

– Vi har hatt en veldig god start å bygge videre på, men vi håper at dette foreldrenettverket skal sette seg skikkelig og at det på sikt formidles til nye foreldre at “slik gjør vi det på Algarheim” – altså at det å bli med i foreldrenettverket er en naturlig del av å ha unger i skolen på Algarheim.

– Kort fortalt handler dette om tilhørighet og engasjement for nærmiljøet, sier Vollebæk.

– Ny kveld i kveld?

– Ja, i kveld går foreldrenettverket og FAU sammen om å arrangere et stormøte der temaet er nettvett. Og vi håper dette vil bidra til at foreldrenettverket styrkes ytterligere.

– Givende å være FAU-leder på Algarheim?

– Så til de grader inspirerende. Det er grunn til å framheve foreldrene i det foreldrenettverksutvalget, for de har gjort en kjempejobb!

Suksesskriteriene

Fjorårets foredragsholder om foreldrenettverk hadde følgende tips til foreldrene som møtte opp på møtet – foreldre som tydeligvis må tatt budskapet til seg:

  1. Det er nok at en person tar initiativ og går foran. Da følger andre etter og blir med.
  2. Sørg for at det er realisme i etableringen av et foreldrenettverk – tenk enkelt nok. Bli kjent med andre foreldre er et godt utgangspunkt.
  3. Lag planer på forhånd.
  4. Foreldrenettverket må ledes av folk som våger å si fra – og det er ikke noe mål i seg selv at alle må være enige. Diskusjon er lov.
  5. Et foreldrenettverk skal dreie seg om barns trygghet og velvære – det skal ikke kun være de voksnes sosialiseringsarena.
  6. Når foreldrenettverket møtes må det ha nytteverdi for dem som møter – det kan være nok at en ressurs på et område hentes inn og snakker om et egnet tema.
  7. Det er lettere å etablere et foreldrenettverk for klassen eller fotball- eller håndballaget. Et foreldrenettverk blant avkommets vennegjeng er vanskeligere (men ikke umulig).

– Men det handler – for å si det veldig enkelt – om at de voksne må følge med og vite hva de unge holder på med. Og flere voksne som melder seg på vet mer enn en enkelt voksen. Derfor fungerer foreldrenettverk, og like regler gjør det enklere for barna deres, var siste beskjed fra foredragsholderen i fjor.

LES: Suksess for etablering av foreldrenettverk

LES: Tendens at stadig yngre ruser seg