Aktivt nei og avstand til narkotika signert av russen.

Politiet og russen skrev under avtale

Det har gått ryddig og greit for seg med russefeiringen så langt. Mandag ble det skrevet under avtale der russen forplikter seg til å holde seg unna narkotika.

Det er russen selv som har kontaktet politiet for å bli en del av prosjektet til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Prosjektet handler kort fortalt om at russen er seg bevisst hvilke valg som tas i løpet av russetiden. Som det står på NNPF sin egen hjemmeside:

 • Russetiden skal være et minne for livet.
 • Overgang fra skolegang til studier og arbeidsliv skal markeres på en artig måte.
 • Russetiden kan dessverre for noen utarte seg i en retning som de ikke hadde sett for seg.
 • Ubetenksomhet, midlertidig svekket dømmekraft og plutselig behov for å presse grenser kan gi russetiden en unødig vond bismak.
  Russetiden er tross alt som en liten parentes å regne etterhvert som voksenlivet tar til.
 • Det er en dårlig start på resten av livet om du gjør valg i russetiden ødelegger for fremtiden.
 • Bry Deg-russ er et forebyggende og reflekterende prosjekt der russ blir bevisst sine egne holdninger og gi de bakgrunn for å kunne ta bedre valg i russetiden.

Avtale

SIGNERT: Emma Vegel og Hevar Taymur gir gladelig sin signatur til denne saken sammen med opp mot 200 medruss.

– Vi har skrevet under en avtale politiet der vi formelt blir en del av Bry deg-kampanjen, og vi viser med et en bevisst holdning mot å bruke narkotika, sier Emma Vegel og russepresident på Jessheim og russepresident Hevar Taymur fra Nannestad videregående skole. De kan fortelle at opp mot 200 russ er med på kampanjen.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Hvor viktig er denne symbolhandlingen?

– Det er et viktig signal å gi utad, sier politiførstebetjent Karianne Rustad og aktiv i NNPF.

Rustad sier også at samarbeidet med årets russekull så langt har fungert veldig godt. Det bekrefter Emma Vegel.

God dialog

DIALOG: Dialogen mellom politiet og årets russekull har vært forbilledlig. 

– Dialogen er god, og vi samarbeider med politiet under rebusløpet denne uka; russefeiringen har så langt gått rolig og greit for seg.

– Hva er grunnen til det, tror du?

– Russen har stort sett holdt seg i nærområdet, og så har vi fått lov til å være på Ringbanen, sier russepresidenten.

Ingen klager?

– Ingen klager?

– Det ble ringt inn klage da vi hadde russedåp her på skolen. Den opplever vi som litt drøy da klagen ble ringt inn 19.00, og vi var ferdige 21.00, smiler russepresidenten.

Men – noe annet som bærer i seg klangen av positivitet – er at russen fikk samlet inn intet mindre enn 72.795 kroner under årets innsamlingsaksjon. Pengene går til “Krafttak mot kreft” og forskning på kreftformer det er behov får å vite mer om.

LES: Russen med kraftta mot kreft

Fakta om NNPF

 • Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.
 • På grunn av den pågående politireformen med sammenslåing av politidistrikter så er det flere lokallag som har signalisert at de vil slå seg sammen etter samme modell som de nye politidistriktene. Dette vil mest sannsynlig resultere i at NNPF i løpet av 2017 vil bestå av ca 20 lokallag.
 • NNPF er en ruspolitisk organisasjon og har siden oppstarten i 1991 drevet betydelig internopplæring av egne medlemmer.
 • Siden 2001 har foreningen også drevet utstrakt ekstern kursing av næringsliv og offentlig forvaltning innen tidlig avdekking og forebygging av narkotika/rus/kriminalitet.
 • Ut fra foreningens vedtekter og strategiplan er hovedoppgavene blant annet å styrke kampen mot narkotika ved å fremme forebyggende arbeid, økt kompetanse og forskning.
 • Foreningens mange lokallag har de siste årene vært en premissleverandør i den lokale forebyggende aktiviteten gjennom prosjektet Bry Deg –si nei til narkotika.