Ingar Willersrud og den organiserte frivilligheten gjør en kjempejobb. I framtiden blir utfordringen å legge til rette for uorganisert frivillighet i større grad.

En annen type frivillighet i emning

Frivilligheten er i endring. Derfor må rammene for de frivillige også endre seg. 

Kultursjef Jon Henrik Solhei har har sammen med en tverrfaglig arbeidsgruppe ført i pennen det nye strategidokumentet for frivillighet i Ullensaker i framtiden.

Meningen er å komme konturene av den nye frivilligheten i møte ved i innrette seg noe annerledes.

FRIVILLIG: Vi er avhengige av frivilligheten i Ullensaker, sier kultursjef Jon Henrik Solhei. 

JS natt juni artikkel

– Jeg tror det handler mye om å legge til rette for fleksibilitet i det frivillige arbeidet, sier Solhei.

– Hva legger du i det?

– Det tradisjonelle organisasjons- og foreningslivet har alltid stått sterkt i Ullensaker, og det skal vi være glade for. Men vi ser at folk i større grad involverer seg og bidrar i drypp – at man godt kan steke vafler men ikke ta styreverv, for å sette det på spissen. Og da handler det kanskje om å finne en plattform eller strategi der tilbud om frivillighet møter etterspørsel og behov for frivillighet?

– Hvordan gjør man det?

– Det er dette vi må finne ut av. Strategidokumentet peker på utfordringene, samtidig som det viser villighet til å løfte fram og satse på frivilligheten videre, sier Solhei.

Veien til enda bedre samarbeid med frivilligheten skal finnes. Og det finnes ikke den plan eller strategidokument i regi av Ullensaker kommune som ikke erkjenner viktigheten av frivillig arbeid.

Nå handler det rett og slett om å finne en måte å koble den “nye frivilligheten” med behov som finnes der ute.

– Det kan for eksempel være folk som har lyst til å bidra frivillig i eldreomsorgen med sang, lesing eller gå tur, og da må vi finne en måte å fange opp både den frivillige som ønsker å forplikte seg til det og hvor vedkommende kan henvende seg.

I arbeidet med det dokumentet som skal ut på høring, så har et bredt sammensatt utvalg kommet fram til dette utfordringsbildet for frivilligheten:

Dette er de fire satsingsområdene:

 • Dialog. Tilrettelegge for utvikling av positiv og effektiv dialog mellom kommune og frivillighet, og frivilligheten seg i mellom
 • Ressurser. Tilrettelegge for forutsigbar fordeling og tilgang på ressurser.
 • Møteplasser. Tilrettelegge for levende fysiske og digitale møteplasser for møter mellom kommunen, frivillighet, næringsliv og innbyggere
 • Fremtidens frivillighet. Tilrettelegge for at fremtidens frivillighet blomstrer og utvikler seg.

– Så egentlig handler det i framtiden om å ta vare på det organisasjonslivet som eksisterer og fungerer, men samtidig finne en måte å fange opp dem som vil engasjere seg frivillig uten å være organisert eller medlem på tradisjonelt vis?

– Det kan du godt si. Vi tror det er mange som ønsker å bidra. Og det er dette som blir jobben i framtiden – å etablere en “bank” av frivillige som vil engasjere seg så mye eller lite i forhold til hva de har av tid til overs, sier Solhei.

Involvering fra folk er viktig i det videre arbeidet. Derfor legges det opp til informasjonsmøte når saken skal opp politisk igjen. Men først skal den ut på høring. Og det skjer denne uka.

Fakta frivillighet Ullensaker

 • I Januar 2019 var det registrert 215 frivillige lag og foreninger i Ullensaker
 • Det antas at det er enda flere i kommunen som ikke er registrert.
 • I tillegg finnes det flere uorganiserte frivillige aktører.
 • Frivilligheten representerer en rekke ulike interesser, og favner alt fra idrett, kunst, kultur, rekreasjon og sosialt arbeid, til tro, livssyn, mangfold og inkludering.
 • Det er høyt aktivitetsnivå blant frivilligheten som gjennomfører mange aktiviteter og arrangement, også i samarbeid med kommunen.
 • Lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar også som et supplement til kommunale tjenester.
 • Ullensaker idrettsråd, Ullensaker kulturråd, Ullensaker Frivilligsentral og andre frivillige aktører er viktige samarbeidspartnere for kommunen.