Av og til er en millimeter nok

Et enstemmig formannskap vedtok å sende prosjektet i Gotaasalleen videre etter å sørget for at spiret på Herredshuset blir 10 centimeter høyere over havet enn høyeste punkt i prosjektet tvers over gata.

Det var Høyre og Willy Kvilten som lanserte forslaget om å gå ned en etasje på på det bygget som kommer nærmest Herredshuset. Det betyr at cotehøyden – altså høyden over havet – på det planlagte bygget går fra å være 231,1 meter over havet til å bli 227,9 meter over havet.

Det betyr at det bygget underordner seg – det kommer i hvert fall under – Herredshuset, som med spir har en høyde over havet på 228 meter, sier Kvilten.

Det ble argumentert at det er andre byggeprosjekter i sentrum som ruver høyere enn Herredshuset, selv om de prosjektene ligger et stykke unna.

Lavere fra brua

Sett fra jernbanebrua i sentrum vil det bygget se lavere ut enn Herredshuset. Det er kun hvis man stiller seg på en stige på den brua at bygget vil se like høyt ut som Herredshuset, sier Kvilten til Jessheimpuls.

– Vi har registrert innspillene som har kommet inn fra instanser og naboer i denne saken, og vi mener at vi på denne måten ivaretar at Herredshuset fortsatt blir høyest, fortsetter varaordføreren, som var glad for at Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Ser merknadene

Alle som tok ordet i saken har bitt seg merke i innkomne merknader og innspill utenfra, i tillegg til engasjementet i saken.

– Vi er opptatt av at bevaringstrianglet skal bli en perle, og utseendet på det kommende prosjektet synes vi er spennende, understreker Kvilten.

Arbeiderpartiet synes også at det visuelle i prosjektet er fint, ikke minst med tanke på materialvalg.

Det at prosjektet delvis utfordrer byplanen var ikke tema da saken ble behandlet i kommunestyret.

LES: Sender gjennom prosjekt som bryter med byplanen?

Enstemmig

– Og vi synes Høyres forslag er et godt kompromiss som vi støtter, sa Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher da saken var oppe.

– Vi må også få rullert byplanen, for vi trenger en høyere grad av fortetting rundt kollektivknutepunkter, fortsatte Aps ordførerkandidat.

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, MDG og Sosialistisk Venstparti/Rødt stilte seg også bak Høyres forslag om å vedta prosjektet.

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken neste uke, men det skal mye til om det i kommunestyret blir flertall for noe annet enn det som ble vedtatt i formannskapet – selv om Venstre kommer til å stemme mot dette forslaget.

Kommunestyret behandler saken 18. juni.

PS! Behandlingen av ny kommuneplan ble utsatt til ekstraordinært formannskapsmøte 18. juni. Den dagen er det også budsjettseminar og kommunestyremøte.