Det borgerlige idealet i Gotaasalleen

Lønnebo, eller Doktorgården som mange kaller den, ligger godt synlig til ut mot Trondheimsvegen. Den er et statussymbol av sin tid, slik moten var rett før funksjonalismen slo igjennom.

I Jessheimpuls jakter vi ikke på agurknytt. Vi slår heller et slag for muligheten til enkelt å dra på seg litt lokalkunnskap – alternativt repetere litt lokal historie på din vei.

Derfor ruller vi ut en mini-serie om våre historiske bygninger i Jessheim sentrum. Teksten har vi fått tillatelse til å sakse tekst fra det eminente heftet “Jessheim – hus og historier”.

STOPPESTED: Vi er kommet til stoppested nummer tre på vår lille historiske reise i Jessheim sentrum. 

Doktorgården

Den gang – på 1920-tallet – var svart glasert teglstein en tydelig markering for god smak og bra med penger, akkurat som verandaen og den store hagen.

JD-konserter-artikkel

Som de andre villaene fra denne perioden er de bygget ut fra et borgerlig ideal, et hus markant annerledes enn bebyggelsen en kunne finne på gårdsbrukene.

Fremveksten av handel og industri skapte et tettsted med to kultur – de som levde av landbruket og de som tjente til livets opphold på annet vis. Ser en tilbake er det tydelig at disse kulturene brøt seg mot hverandre, uten at folk nødvendigvis var klar over dette.

To kulturer

Og som alle steder der to ganske like kulturer lever side ved side, så blir behovet for å markere avstand stort. Kuer som løp i Storgata ble en påminner om at Jessheim egentlig var landet, mens rusleturen i finstasen gjennom den samme gata på søndagen kunne gi en følelse av byliv.

Nye statusklassen

Det hvite huset nederst i Gotaasallèen bla også knyttet til en del av den nye statusklassen i bygda. Å være lege innebar stor respekt i samfunnet, og en plass langt oppe på den sosiale rangstigen. Trolig er det derfor navnet ”Doktorgården” har festet seg så grundig til dette huset.

Nasjonalromantikk

Det står et lite nasjonalromantisk stabbur i hagen opp mot Herreds- huset. Det er trolig bygget 1909, og da som matlager, slik som stabburene opprinnelig var.

Akkurat dette stabbuet er i nasjonalromantisk stil. Ulikt det tradisjonelle i bygda ellers, men modellert etter bilder og malerier fra de norske dalførene.

Det er langt fra det første i bygda med denne utform- ingen, men viser likevel at husets eier var motebevisst.

Hestebinding

HESTEBINDING: Foran stabburet står en hestebinding. 

Foran stabburet står en innretning som det var svært mange av på Jessheim til langt etter krigen: en hestebinding.

Den må nok vente lenge til det blir bundet en hest til den neste gang, men i mellomtiden gjør den jobben med å fortelle om en epoke som er over.