Soleklar progresjon

Restaureringen av ærverdige Villa Sole går sin gang. Møysommelig arbeid skal sette den gamle villaen tilbake slik den originalt framsto tidlig på 1900-tallet så langt det lar seg gjøre.

Tradisjons- og dekorasjonsmaler Stine Aamodt og hennes folk har over tid jobbet med å pusse ned vegger samt finne fargekart som kan vise fargene det er malt i siden villaen sto ferdig, trolig i 1912. Eksisterende tegninger – eller blåkopier – er fra 1920.

TEGNINGENE: Originale blåkopier fra 1920 finnes, og det er disse det jobbes etter når huset restaureres. 

Det er møysommelig arbeid å tilbakeføre en gammel villa til opprinnelig stand, både når det kommer til farger og når de gamle arkitekttegningene fra 1920 følges så langt det lar seg gjøre.

ARKEOLOGI: Å lete fram gamle lag med maling er en form for arkeologi. Villa Sole har vært gjenstand for mange strøk maling innvendig i løpet av nesten 100 år. Stine Aamodt har kontroll. 

Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim har fortid som kulturminnevernkonsulent i Ullensaker. Han synes det er spennende å stikke hodet innom for å se progresjonen i arbeidet på Villa Sole, ett av de viktigste byggene i Jessheim sentrum.

– Jeg ser fram til ferdig restaurert bygning, og tankene om å gjøre det tilgjengelig for folk er veldig god, sier Fjeldheim.

LAG PÅ LAG: Slik ser fargekartene ut etter hvert som veggene slipes ned. Dette er også lokalhistorie og forteller noe  om fargebruk og trender gjennom 100 år.

Mer om Villa Sole finner du her:

Villaen med kontinentalt preg

Litteraturhus

Tore Kværner eier Villa Sole, og i hans hode er tanken at huset skal bli et levende hus.

– Vi bevarer og vedlikeholder huset innvendig og utvendig, og planen er å bygge et anretningskjøkken slik at det er mulig å arrangere mindre selskaper der inne. Vi ser for oss maks 40 personer, sier Kværner.

– Men det hadde også vært spennende å se om vi kan få til et samarbeid med Ullensaker kulturhus; jeg tror huset vil egne seg som et mini-litteraturhus der bokprat eller musikkprat med kjente og ukjente aktører ville passet ypperlig.

Ambisjonen er at Villa Sole framstår i ny drakt og klart til innrykk senhøsten 2020.

SPENNENDE: Ola Fjeldheim og eier Tore Kværner var på befaring på på Villa Sole torsdag formiddag. Det gjenstår en god del, men ambisjonen om å sette huset tilbake til original stand lever i beste velgående. 

Kafédrift

– Det har vært rykter om servering og kafé?

– Kafèdrift av noe slag i perioden mai til september er absolutt med i planene. Vi har også tegnet inn et lite sanitærhus med toaletter, og anretningskjøkken er bestilt, sier Kværner.

– Jeg ønsker meg eiendommen som et lite parkanlegg midt i byen, og vi samarbeider med Grefsen Eiendom om å gjøre det tilgjengelig fra Postgården, legger han til.

OASE I SENTRUM: Villa Sole skal etter planen bli et lite litteraturhus med servering, i tillegg til å være et lite parkanlegg i sentrum. Det åpnes ut mot Postgården, der leiligheter er i ferd med å reise seg. 

Kulturkvartalet

KULTURKVARTALET: Villa Sole ligger sentralt i det som omtales som kulturkvartalet i den nye byutviklingsstrategien. 

I plandokumentet som tar for seg sentrumsmobilitet og byutviklingsstrategi, så er begrepet kulturkvartalet i ferd med å feste seg som et dagligdags begrep. Kulturkvartalet strekker seg fra Herredshuset og nordover til Vegelgården, med Storgata og Trondheimsveien som buffere mot øst og vest.

Villa Sole ligger midt i dette framtidige kulturkvartalet.

Les mer om kulturkvartalet her:

Retter det lange blikket mot kulturkvartalet

BYVANDRING: Slik så det ut under byvandring ved Villa Sole for to år siden. Opp mot 150 personer var med på rundtur i sentrum. Det er ingen tvil om at gamle Jessheim har stor interesse der ute. 

Fakta Villa Sole

  •  Tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Biong
  • Biong var blant inspirert av gamle gårdsbygninger i Gudbrandsdalen
  • Vi ser spor etter dette i de smårutete vinduene, mørke yttervegger og detaljer i bonderokokko  på Villa Sole
  • Biong var en av sin tids stjernearkitekter, og det mest kjente bygget han tegnet var Kongsseteren ved Voksenkollen
  • 100 år etter at huset ble bygget, så har bygget fortsatt den originale taksteinen og et vell av originale detaljer
  • Kilde: Jessheim – Hus og historier