Puster lettet ut på Gardermoen

Det var en lettet ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap) som takket Heimevernet for innsatsen på hovedflyplassen i ettermiddag. Nå ligger det formelle ansvaret hos justisdepartementet.

Heimevernets utrykningseskadron opererer siden 08.00 i går, tirsdag, på ordre fra politiet. Dermed kan Schumacher og resten av krisestaben i Ullensaker konsentrere seg – trolig – i noe større grad om de interne forhold i Ullensaker. Forholdene på hovedflyplassen er nå på andres hender.

– Jeg var en svært lettet mann da justisministeren ringte meg før helgen og sa at Heimevernet kom til å bistå fra lørdag morgen, sier ordføreren til Jessheimpuls og annen frammøtt presse på hovedflyplassen tirsdag ettermiddag.

MARSJERTE UT: Disse HV-soldatene marsjerte ut av flyplassen etter å ha mottatt takk for sin innsats på Gardermoen siden lørdag morgen. 

Planlegger for syke hjemme

– Hva gjør dere nå?

– Det blir ytterligere møter i krisestaben, for situasjonen er ikke noe mindre alvorlig, sier Schumacher.

– Vi jobber nå internt med såkalt scenarioplanlegging, supplerer rådmann Rune Hallingstad.

– Du må nesten utdype litt?

– Flere kommer til å bli syke, og de kommer til å være syke hjemme. Hvordan håndterer vi den biten med flere syke ansatte… sånne scenarioer, sier Hallingstad.

– Og så ser vi på hvordan vi kan utnytte alle henvendelsene vi får fra frivillige – mange med helsebakgrunn – som ønsker å bidra. Kanskje vi kan få på plass en “pott” med frivillige som kan bistå når behovet melder seg, sier Hallingstad.

Informerer reisende

INFORMERER: Lieneke de Laat og Agnete Olsen informerer reisende som kommer til Gardermoen. Foto: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune melder at helsearbeidere fra kommunen har tatt imot og veiledet norske og utenlandske reisende i flere dager. Fram til imandag var mange reisende, med mange bekymringer og spørsmål. Norske reisende skulle loses trygt hjem, mens utenlandske borgere skulle settes i karantene på hotell eller sendes i retur med fly. I dag har antallet reisende sunket og stemningen er roligere.

Roser skolepersonell

ROSER: Hovedutvalgsleder for skole og barnehage Lars F. Hjetland og de andre folkevalgte roser dem som jobber i skolen i disse dager. En ny normal blir håndtert på så strak arm som mulig. 

Lars F. Hjetland er leder av hovedutvalget for skole og barnehage, og han har sammen med ordfører – også på vegne av det øvrige politiske miljøet – forfattet et skriv til dem som står midt i en hektisk læringshverdag som er langt fra normal – den heller.

“En hverdag preget av læring og lek i fysiske fellesskap er endret til oppfølging hjemmefra gjennom digitale hjelpemidler. Det unormale er brått blitt normalen.”

– Vi vet at denne situasjonen krever mye av alle som jobber i skolen her i Ullensaker, sier Hjetland.

“Dere skal følge opp elever som jobber hjemmefra, med undervisning og oppgave. Men ikke minst, dere skal se elvene og gi de trygghet i en tid som kan skape bekymringer og frykt. Vi vet at dette krever mye av dere, både faglig og som pedagoger.”

Rapportene fra foreldre og skoleadministrasjon viser at ermene er brettet opp at det gyves på med enorm innsats rundt om i husstandene i Ullensaker.

“Dere skal vite at dette betyr mye for elevene, foreldrene og hele lokalsamfunnet vårt. At barn og ungdom nå opplever struktur og en hverdag som fylles med innhold er viktig for å skape glede, læring og for å unngå ensomhet.”

– Tusen takk til alle ansatte og ledere i Ullensakerskolen for enestående innsats i en ekstraordinær situasjon, avslutter hovedutvalgsleder og ordfører sitt skriv til de ansatte i skolen. 

Bekymring

LETTELSE: Samarbeidet med Avinor og Ullensaker kommune har fungert godt de siste dagene. Ikke minst var det full enighet om at Ullensaker måtte ha hjelp til å håndtere alle reisende som kom til Gardermoen, sier Eyvind Schumacher og Per Rune Lunderby. 

– Veien videre nå, Schumacher?

– Jeg er bekymret for alle permitteringer og – trolig – oppsigelser som måtte komme. Jeg frykter mange arbeidsledige i tiden som kommer, og vi må bare fortsette å ta de viktigste oppgavene som ligger foran oss.

– Og det er?

– Vanskelig å si konkret, men rekkefølgen har en tendens til å nesten gi seg selv når vi diskuterer oss imellom i krisestaben, sier Schumacher.

– Er du stresset, dette er jo nytt for deg også?

– Jeg er egentlig ikke så stresset. Det er mer et slags hypermodus som råder, men jeg skal innrømme at vi blir slitne av lange dager, avslutter ordføreren, som nå – i hvert fall til en viss grad – kan slippe taket i beredskapen på Gardermoen. Det ansvaret er nå overtatt av justisdepartementet.