Menighetene i Ullensaker tenker alternativt rundt gravferder i tider som disse. Foto: Kai Krog Halse

Høy beredskap- også rundt gravferder

Det meste settes på vent rundt oss. Så også gravferder for dem som er i den situasjonen i disse tider.

13 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Ullensaker. Disse er i hjemmeisolasjon. i likhet med flere husstander som er i frivillig karantene.

Skoler og barnehager er stengt ned til det minimale, og hjemmeskole og hjemmekontor er en del av unntakstilstanden samfunnet befinner seg i på ubestemt tid.

Krisestaben jobber fortløpende med å iverksette nasjonale og lokale vedtak tilknyttet koronasituasjonen, og som i andre kommuner ser også Ullensaker kommune på hvordan frivillige kan brukes på best mulig måte i tiden som kommer – en tid som kommer til å gi oss flere smittede og syke.

Les mer her:

Puster lettet ut på Gardermoen

Kirken anmoder

TENKER ANNERLEDES: Også Kirken er nødt til å tenke annerledes nå. Dene Støe sier gravferder et tema som får endringer i Ullensaker.

Også for menighetene i Ullensaker er det store endringer i tider som disse.

– Vi tar våre forholdsregler med tanke på den situasjonen vi står midt i, og en del av det store bildet er de i gjennomsnitt fire gravferdene vi har i kommune hver uke, sier Dene Støe, kirkeverge i Ullensaker kirkelig fellesråd.

– Hva gjør dere?

– Rent praktisk har vi regnet ut hvor mange vi kan ha i kirkerommene våre ved gravferd hvis det skal være to meter mellom hver person:

  • Ullensaker kirke maks 42 personer
  • Hovin kirke 40 personer
  • Furuset kirke 28 personer
  • Mogreina kirke 20 personer

– Jessheim kirke kan også være et alternativ å vurdere, selv om man ikke sogner dit, sier Støe.

Alternative løsninger

– Hva kan folk gjøre?

– Et alternativ kan være å ha en urnebegravelse på et senere tidspunkt.  sier Støe.

– Her hjemme henstiller vi folk til at gravferd fremover blir for de nærmeste. Minnemarkering kan man eventuelt ha på et senere tidspunkt, fortsetter kirkevergen.

– Og det kan bli aktuelt å legge til rette for gode seremonier ute på selve gravplassen når våren kommer for fullt. Det er også stort  fokus på ekstra renhold og desinfeksjon av kirkerom før og etter bruk, forsikrer Støe.

Gudstjenester avlyst

– Gudstjenester og slikt er selvsagt ikke på tale?

– Alle gudstjenester – også konfirmasjonsgudstjenesten – er utsatt fram til 29. mars, i første omgang. Konfirmasjoner i mai er også satt på vent.

– Men dåp kan gjennomføres ved behov. Kirkekontoret tar kontakt med dem dette gjelder. Og vielser kan foretas, men det blir jo da lite bryllupsfest i kjølvannet av “ja”, i og med at kommunelegen har sagt at administrative møter og sosiale arrangementer med flere enn tre personer ikke skal gjennomføres.