Forsøker å skreddersy beredskapen

For krisestaben i Ullensaker kommune handler det meste om å sy sammen beredskapen slik at vi kan håndtere den nye hverdagen i Ullensaker.

Rådmann Rune Hallingstad restene av krisesetaben på rådhuset forsøker å planlegge etter de modellene til folkehelseinstituttet skisserer, og for vår del kan tallene – realistisk – bli følgende for Ullensaker på sikt:

  • Opp mot 18,000 ullsokninger kan bli smittet
  • Opp mot 6.000 ullsokninger kan bli syke
  • Rundt 180 ullsokninger må på sykehus
  • Opp mot 50 ullsokninger legges inn på intensivavdeligen

– Dette er det bildet vi jobber ut fra og forsøker å planlegge for, sier Hallingstad til Jessheimpuls søndag kveld.

I dag er 26 personer bekreftet smittet av koronaviruset i Ullensaker. De er i hjemmeisolasjon.

– Hvordan?

– Vi vet at flere vil bli syke, både borgere som vi har ansvar for og folk som jobber i kommunen. En ting vi har gjort er jo å registrere frivillige med forskjellig kompetanse som ønsker å bidra, og mange har meldt seg til tjeneste etter at ordfører Eyvind Schumacher gikk ut og ba folk melde seg.

Oppretter register over frivillige

Stenger skoler

Ullensaker er blant de kommunene som har holdt samtlige skoler og barnehager åpne, men dette blir det en endring på fra i morgen, tirsdag.

– Vi ser at antall skolebarn som møter på skolen har vært temmelig stabilt på rundt 70 individer, sier Hallingstad.

Det samme gjelder antall barnehagebarn som møter. Derfor kommer temmelig sikkert noen skoler til å stenge dørene, noe som gjør at visse barn møter på en annen skole eller barnehage enn den de sogner til.

Hjelpetelefon

Ullensaker kommune og Frivilligsentralen jobber fortsatt tett sammen. I forrige uke ble det organisert handlehjelp via Frivilligsentralen, men nå blir det også opprettet hjelpetelefon.

– Hjelp til hva da?

– Vi vet at det har vært mye trykk på telefonen til legevakta, for eksempel, fordi det er en del usikkerhet som råder der ute. Mange har behov for å prate med noen, og det forsøker vi å møte med ved å opprette denne hjelpetelefonen, sier rådmannen.

Denne tjenesten er med suksess opprett i flere kommuner rundt oss.

Nå ut til alle

Hallingstad sier at en del av det store utfordringsbildet for ham og hans stab er om de når ut til alle som trenger det.

– Faller noen grupper utenfor? Det spørsmålet stiller vi oss, sier rådmannen.

– Vi skal gi gode tjenester til alle i kommunen, men hvordan skal vi sørge for at vi når ut til alle dem som trenger det?

– Som for eksempel?

– Vi ber for eksempel folk ikke ringe legevakta hvis de kan unngå det. Samtidig vet vi at mange eldre ikke ønsker å være til bry, i tillegg til at de er pliktoppfyllende og følger råd og anmodninger. Og har alle barn det godt hjemme nå som de ikke er på skolen? Denne type problemstillinger er også en del av den planleggingen vi driver med nå.

– Hva med politikken?

– Det blir formannskapsmøte denne uka, men politikerne kommer til å sitte hver for seg.