Nå løfter de den digitale nærkontakten

Sykehjemmene skal få utstyr slik at pårørende og beboere skal oppnå digital nærkontakt, og seniorene rigger seg også til for å bistå digitalt.

En forsvinnende liten kostnad med tanke på det behovet for kontakt som kan melde seg etter hvert som dagene og ukene går, sier Martin Stanger, hovedutvalgsleder for helse og sosial omsorg i Ullensaker. Vi velger å kalle det en aldri så liten gladnyhet oppi det hele.

Bilder og oppslag av eldre som ser barne- eller oldebarnet sitt gjennom et vindu på sykehjem eller omsorgsbolig er bakgrunnen for at det nå kjøpes inn nødvendig utstyr – iPad høyst sannsynlig – til institusjonene i Ullensaker slik at det går an å kommunisere med familie og venner for dem som bor på eldreinstitusjoner som nå er mer eller mindre stengt for besøk.

Mot ensomhet

– Vi planlegger for at krisen kan bli lang, og da er ensomhet og isolasjon en påkjenning folk vil føle på, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

– Når ser vi for oss at dette kan komme opp i praksis?

– Det er kun å kjøpe inn samt sette det i system ved de forskjellige institusjoner som må på plass, og det bør ikke ta veldig lang tid, sier hovedutvalgsleder Stanger (Sp).

Seniorene på ballen

SENIORNETT: Seniornett er på ballen for å bistå eldre som vil kommunisere med familie og venner i form av videosamtale. Dag Schøyen og Kjell Martin Holen viser et mulig oppsett.

Også seniorene selv er på den digitale ballen nå, og den lokale foreningen av Seniornett Norge – stiftet i august 2019 – stiller seg til disposisjon for Hjelpetelefonen til Frivilligsentralen for å bistå dem som måtte ha spørsmål om tekniske løsninger.

– Vi i Seniornett er en forening som tilbyr avmystifisering og trygg opplæring til seniorer som trenger hjelp til å henge med i den teknologiske utviklingen, sier styreleder i Seniornett lokalt Kjell Martin Holen. Han kommuniserer via Skype og Dag Schøyen.

– I disse dager legger vi særlig vekt på å hjelpe seniorer i gang med videosamtaler, sier Holen.

– Hvordan?

– Vi kan nås via hjelpetelefonen til Frivilligsentralen, og det viser seg at litt trygg hjelp og bistand er nok for seniorer til å komme i gang. Og derfra er veien kort til å opprettholde kontakten i form av videosamtaler med slekt og barnebarn.

Nummeret er 21 09 78 94, og telefonen er betjent mellom 15.00 og 21.00. 

Nå er hjelpetelefonen på fote