Det gule bygget skal rives til fordel for rusboliger på Algarheim. Naboprotestene blir trolig ikke hørt i kommunestyret tirsdag.

Nesten 400 underskrifter hjelper trolig ikke

Det ligger i luften at det kraftige nabooppropet mot omsorgsboliger på Algarheim ikke blir hørt av det politiske flertallet i Ullensaker.

Omsorgsboliger – et bemannet lavterskel botilbud tiltenkt spesielt de eldste, kroniske rusmisbrukerne og personer med sammensatte lidelser i Ullensaker – har vært forsøkt lokalisert flere steder i kommunen gjennom det som begynner å blir noen år – det nærmer seg faktisk 10-årsjubileum om et par år.

Algarheim

Nå er eiendommen til gamle Algarheim skole løftet fram som alternativ til omsorgsboliger for personer med rusproblematikk, og kommunestyret vedtok den gamle skolen som lokasjon i september 2019.

Dette vedtaket var enstemmig i kommunestyret.

Har landet på tomt til omsorgsbolig

Naboeksplosjon

Da eksploderte engasjementet til naboer i området igjen, og i morgen – tirsdag 12. mai – skal kommunestyret behandle et innbygger forslag om å se på lokalisering på nytt.

Rådmannen imøtekommer ikke dette forslaget, og det er grunn til å tro at det politiske flertallet kommer til å følge rådmannens forslag om ikke å se på lokalisering på nytt.

Oppropet – eller innbyggerinitiativet som det formelt heter – er signert av 383 personer, og de politiske partiene har hatt møter med representanter for naboene på Algarheim.

Det har fra ordfører hele tiden vært bedyret at befolkningen skal lyttes til i politiske saker, men det meste tyder på at innbyggerforslaget møter et flertall som ikke tar hensyn til forslaget deres.

Du finner den politiske saken HER

Nye momenter

Selv om det kun er innbyggerforslaget om at lokaliseringen av omsorgsboligene på Algarheim skal vurderes på nytt som skal opp, så har Fremskrittspartiet forsøkt å løfte fram ny lokalisering i kjølvannet av oppropet fra naboene på Algarheim.

HELGEBOSTAD IGJEN?: Kan det bli ny runde med lokalisering i og med at det meldes om nedjustert fartsgrense forbi den opprinnelig tenkte plasseringen på Lie nord for Jessheim? Trolig ikke men Frp løfter fra Helgebostad igjen. 

Grunnen til Frps utspill er at det som for noen år siden satte en stopper for Helgebostad på Lie som lokalisering nå ser ut til å være i orden; det var 80-grense forbi den kommunale eiendommen som blant annet satte en stopper for omsorgsboligene.

FAKSIMILE: Faksimile fra Eidsvoll Ullensaker Blad 27. mars 2017

Les saken i EUB her: Sårt tiltrengt rustilbud stoppes av 80-sone

60-sone nå

Nå er det 60 kilometer i timen på den aktuelle strekningen i en retning, og Fremskrittspartiet løfter fram Lie som aktuell lokalisering igjen, til tross for at kommunestyret ikke skal behandle ny lokalisering denne uka.

Det som skal behandles er om det skal lyttes til det forslaget naboene på Algarheim har sendt inn – om å se på lokalisering en gang til.

Det er satt av 40 millioner kroner til disse omsorgsboligene.