Ullensaker har så langt ikke fått signaler om at vi får full koronakompensasjon fra staten.

Får ikke full koronakompensasjon

Koronasituasjonen koster Ullensaker 100 millioner kroner i 2020. Det ser foreløpig mørkt ut med tanke på full tilbakebetaling fra staten.

– Til nå har vi mottatt 27 millioner kroner fra staten, men vi mangler fortsatt kompensasjon for udekkede kostnader på rundt 75 millioner kroner, sier rådmann Rune Hallingstad.

Prognosene tyder på at den totale koronakostnaden for Ullensker blir 100 millioner kroner, blant annet som følge av beredskapsansvaret på Gardermoen, og tallene som nylig ble presentert i revidert nasjonalbudsjett var ikke spesielt oppløftende for Ullensaker kommune.

– Merforbruk

Slik tallene foreligger nå, så ser det ikke ut til at Ullensaker får kompensert sine kostnader i forbindelse med koronasituasjonen, er beskjeden fra rådmann Hallingstad.

– Og det ser ut som om vi får et betydelig merforbruk i inneværende år. Jeg håper derfor at Stortinget tar hensyn til KS sine krav om at kommunenes faktiske kostnader forbundet med pandemien, blir dekket, sier rådmann i Ullensaker kommune, Rune Hallingstad.

Negativ spiral

Norske kommunene er rammet av koronakrisen. Her i Ullensaker er vi særlig hardt rammet av arbeidsledighet. Det ligger nå på rundt 20 prosent.

Rådmann Hallingstad tar utgangspunkt i at det kan ta lang tid før blant annet flytrafikken og hotelldriften er oppe og går igjen, noe som betyr at kommunen vil oppleve nedgang i skatteinntekter.

Og svikt i skatteinntekter vil igjen bety at tjenestene kommunen kan tilby innbyggerne vil bli svekket.

Tall i juni

Potensielt merforbruk på 111 millioner i 2020

Svikt i inntektene – og kostnader som tikker og går i raskere tempo enn det kommer penger inn – er ingen god kombinasjon, selv om dette har vært status for kommunen i flere år.

Derfor knytter det seg en viss spenning til den kommende tertialrapporten – økonomisk status og forslag til veien videre – fra kommuneadministrasjonen.

Denne rapporten blir trolig presentert i slutten av mai eller begynnelsen av juni, og det politiske miljøet kan komme til å stå overfor tøffe, konkrete valg i form av konkrete kutt for – om mulig – å komme i balanse innen årets slutt.

Det er en runde med politiske møter i hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret før sommeren. Juni blir en utfordrende måned rent politisk.