Kontakt oss

Byutvikling

Rådhusplassen delvis stengt

Publisert

Tirsdag morgen ble kjøremønsteret midlertidig endret i Jessheim sentrum. Grunnen er å teste ut hvordan deler av rådhusplassen blir når den fylles med folk istedenfor biler.

Det midlertidige grepet er å stenge for gjennomkjøring over rådhusplassen. Gata er sperret ved fotgjengerfeltet ved klokketårnet foran rådhuset.

AKTIVITETER OG FOLK: Slik ser skissen for den midlertidige rådhusplassen ut. Det er dette som rulles ut i disse dager. Nytt kjøremønster er også en del av løsningen. 

På rådhusplassen blir det sykkelparkering, fotballspill, sandkasse, blomsterkasser og trær – i tillegg til at uteserveringen ved inngangen til rådhuset fortsatt blir stående.

Folk

– Det kommer flere sitteplasser i form av stoler det er mulig å leke med, snurrebasstoler. Og så satser vi på at det blir organiserte aktiviteter for å skape litt liv og røre på plassen framover. Det er i planleggingsfasen.

– Dette handler om å teste ut bruk av plassen når vi bytter ut biler med fotgjengere og annen aktivitet enn parkering og trafikk, sier Maria Rasmussen, rådgiver inne byplanlegging i Ullensaker kommune.

SYNLIG BYPLANLEGGING: Noe av bakgrunnen for delvis bilfri rådhusplass er for å signalisere at det jobbes med byutvikling og grep i sentrum, sier Maria Rasmussen.

– Tilbakemeldingene vi har fått etter de grepene som ble tatt tidligere i sommer, er at folk er positive, sier Rasmussen til Jessheimpuls.

Delvis bilstengt

e største endringer er at trafikantene får nytt kjøremønster i sentrum, og lommeparkeringen foran rådhuset blir sykkelparkering.

Det tas et visuelt grep for å binde forskjellige byrom sammen med visuell merking på bakken.

– Vi håper at vi med de grepene vi foretar nå i sommer vil gjøre rådhusplassen til et trivelig byrom der folk vil oppholde seg, og dette er samtidig et signal ut til folk om at vi ønsker å få til noe bra og at vi jobber med utvikling av byen, sa Jeta Limani Andreassen, overarkitekt på plan og næring i kommunen til Jessheimpuls tidligere i sommer.

LES: Visuelle grep på rådhusplassen

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.